Log in

In Brussel kiezen we pas echt in 2019

1 JAAR VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN

In Brussel zijn de echte lokale verkiezingen pas voorzien in 2019. Dan wordt het beleid in het stadsgewest vastgelegd. Dan worden stedelijkheid en communitarisme tegen elkaar afgewogen. In 2018 organiseren negentien gemeenten wel lokale verkiezingen. Het gaat dan in feite slechts om districten in een kleine wereldstad.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat weldra dertig jaar. Het werd een lid van de Belgische deelstaten in 1989, negen jaar na de twee andere gewesten en lang na de invoering van eentalige gemeenschappen. Het gebied was ook geen deel van de gemeentelijke fusies van 1977. Ook ter gelegenheid van de Antwerpse fusie van...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 8 (oktober), pagina 13 tot 20