Log in

Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?

TOO SMALL TO FAIL

Er schijnt een groeiende consensus over te bestaan dat armoedebestrijding in de eerste plaats een verhaal van gelijke kansen is en dat door het bestrijden van de kinderarmoede we de generatiearmoede kunnen indijken.

De redenering is eenvoudig. Kinderen die opgroeien in een kansarm gezin, leven in een minder stimulerende omgeving. Een sprekend voorbeeld is de overvloedig geciteerde studie dat driejarige kinderen uit een arm gezin 30 miljoen woorden minder gehoord zouden hebben dan hun leeftijdsgenootjes uit een welstellend gezin en dus al een achterstand hebben voor ze naar school gaan. En die achterstand neemt vervolgens toe,...

Samenleving en politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 4 (april), pagina 80 tot 86