Graag strijd tegen sociale én fiscale fraude

Wim Vermeersch
15 oktober 2014

Gisteren aanhoorden we een uitgebreide state of the union van Charles Michel, maar soms kan je de keuzes van een nieuwe regering ook opmaken uit een simpele word count: zo komt het woord ‘fiscale fraude’ twee keer en ‘sociale fraude’ negen keer voor in het akkoord van de regering-Michel I. Het zegt wat over haar prioriteiten: grote vermogens worden met rust gelaten, andere groepen komen in het vizier.

Lees meer: Graag strijd tegen sociale én fiscale fraude

De 'Zweedse keuze' voor lineaire lastenverlaging is ideologisch, niet economisch

Wim Vermeersch
26 september 2014

Volgens De Tijd (25/09) zullen de federale regeringsonderhandelaars dit weekend pogen te landen; anderen zien 14 oktober als ultieme deadline. Er wachten nog een aantal lastige begrotingshordes, maar over één zaak is al - een tijdje - overeenstemming bij ‘de Zweden’: de lineaire verlaging van de werkgeversbijdragen van 33 naar 25 procent, die de meeste bestaande gerichte loonlastenverlagingen van Di Rupo I moet afschaffen. Logisch, want een droommaatregel voor rechts: een cadeau voor de ondernemingen, een middel om het mes te zetten in de sociale voorzieningen én een terugdraaien van ‘socialistisch’ beleid.

Lees meer: De 'Zweedse keuze' voor lineaire lastenverlaging is ideologisch, niet economisch

Groei gaat wel samen met gelijkheid

Wim Vermeersch
12 september 2014

De reeks over ongelijkheid in De Standaard, ‘De kloof’, is een onderbouwde en daarom zeer waardevolle bevestiging van wat we al wisten:  ons land kent een lage én stabiele inkomensongelijkheid. Voor DS-ombudsman, Tom Naegels, kunnen de resultaten van deze reeks op twee manieren gelezen worden: België is zowel belastings- als herverdelingskampioen; het zijn namelijk twee kanten van dezelfde medaille. De inzet van het debat, schrijft hij, is de vraag ‘of het niet beter is wat gelijkheid op te offeren, als dat de groei bevordert? Of kan het allebei?’

Lees meer: Groei gaat wel samen met gelijkheid

De Nieuwe Vlaamse Logica

Wim Vermeersch
13 augustus 2014

Geert Bourgeois (N-VA) en Annemie Turtelboom (Open VLD) moeten donderdag in een speciaal bijeengeroepen commissie uitleg geven over de uitgelekte besparingscijfers. Van de CD&V’ers uit de Vlaamse regering horen we weinig. Begrijpelijk. De marsrichting van het akkoord hoeft immers geen verduidelijking. Inzake mobiliteit, sociale huurwoningen, studiefinanciering, verenigingsleven, ... zien we eenzelfde individuele nutslogica opduiken. We krijgen een toegenomen economisering van onze samenleving. Als je de portefeuille niet opentrekt, blijven volgens de Nieuwe Vlaamse Logica de deuren dicht. Op de gemeenschap hoef je niet te veel te rekenen. 

Lees meer: De Nieuwe Vlaamse Logica

‘Oude’ partijen, ‘nieuwe’ breuklijnen

Wim Vermeersch
25 juni 2014

Sp.a staat voor een belangrijke fractiedag donderdag die de onrust in de partij moet verjagen. Bij CD&V, op alle niveaus opnieuw incontournable, is het een stuk kalmer, maar ook zij maakte niet echt een goede beurt op 25 mei. De ‘oude’ machtspartijen sp.a en CD&V slagen er steeds minder in de middengroepen aan zich te binden. Daar nestelt zich stilaan een onzichtbaar monster dat aan de solidariteitsgedachte vreet.

Lees meer: ‘Oude’ partijen, ‘nieuwe’ breuklijnen

Pagina 7 van 15

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk