‘Houden wat je hebt’ als nieuwe vooruitgangsgedachte

Wim Vermeersch
20 januari 2012 

Onderzoek van socioloog Mark Elchardus toont aan dat in onze verzorgingsstaat laaggeschoolden de afgelopen decennia zich op hetzelfde gezondheidsniveau hebben geplaatst van hooggeschoolden, dat ze in sociaaleconomische kwesties er beter in slagen aan te sluiten bij het gemiddelde van de bevolking en dat ze meer tevreden zijn met hun eigen leven dan laaggeschoolden in minder ontwikkelde verzorgingsstaten. Het is de fantastische en historische verdienste van onze gezondheidszorg. Die is voor de babyboomgeneratie heel gul geweest. Maar kunnen die babyboomers dezelfde emancipatie verwachten voor hun kinderen? Het voelt alvast aan van niet. Zeker nu met de economische crisis verder geknabbeld wordt aan sociale verworvenheden. 

Lees meer: ‘Houden wat je hebt’ als nieuwe vooruitgangsgedachte

Rechtse opinie of linkse onmacht?

Wim Vermeersch
26 december 2011 

Time Magazine zette op 14 december ll. ‘The Protester’ op de cover als persoon van het jaar. Geen ziel die zich niet kan vinden in die keuze. Vijf jaar geleden, in 2006, nomineerde men ‘You’ en dat was voor velen op dat moment minder evident. Nochtans veranderde de almacht van het ‘You’ gaandeweg niet alleen de context waarin politici moeten werken (ongeveer een half jaar later begon de Belgische crisis; toeval?), maar het had ook blijvende impact op het medialandschap. Burgers doen op blogs steeds meer zelf aan journalistiek. Echt wegen op de publieke opinievorming doen sociale media vooralsnog niet. Maar dat staat ongetwijfeld te gebeuren. 

Lees meer: Rechtse opinie of linkse onmacht?

Pagina 15 van 15

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk