(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

De werven in de sociale huisvesting

HET SCHADUWKABINET

Sinds 1 maart 2017 zijn de verstrengde regels om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning van Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), van kracht. Er wordt veel verwacht van het nieuw beleid sociaal wonen Vlaanderen. Toch vallen ernstige kanttekeningen te maken bij het nieuwe beleid en zijn er nog een groot aantal werven in de sociale huisvesting. 

 

Iedereen weet het, huren is duur. Op de privéhuurmarkt variëren de prijzen gemiddeld tussen 550 en 1200 euro. Dat is een zeer grote hap uit het inkomen van de mensen. Tel hierbij de sterk stijgende energie- en waterkosten en er blijft voor de doorsnee Vlaming niet veel over op het einde van de maand. Een sociale huurwoning is dan ook voor velen die geen eigen woning kunnen kopen een zegen: een huurprijs naargelang je inkomen (tussen 140 en 1000 euro per maand) en levenslange woonzekerheid. De wachtlijst voor sociale huurwoningen steeg de afgelopen tijd dan ook naar ongekende hoogten. In Vlaanderen wachten 105.370 mensen op een sociale woning (rapport Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 2015). Dat is een stijging met 13% in vergelijking met 2013 en met 30% ten opzichte van 2011. In sommige gemeenten moet je tot 12 jaar wachten op een sociale woning.

Vlaanderen is al geruime tijd aan een inhaalbeweging bezig. Maar het aanbod sociale woningen is in Vlaanderen dan ook bijzonder klein in vergelijking met de buurlanden. Momenteel is 6% van onze woningmarkt een sociale woning. In Nederland ligt dat percentage op 30%. Sinds de jaren 1970 is er een recordaantal sociale woningen bij gekomen. Ook de regering-Bourgeois pakte in 2014 uit met een ambitieus plan dat belooft om tegen 2025 op zijn minst 50.000 extra sociale woningen te bouwen. Het jaar 2016 was alvast een recordjaar voor Vlaanderen, met een investeringsbudget van 866 miljoen euro in nieuwbouw of renovatie van sociale woningen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen zal hierdoor de wachtlijst niet meteen verdwijnen. Wel heeft ze de hoop dat deze ingreep de wachttijd op een sociale woning gevoelig zal verminderen.

HET NIEUW BELEID ONDER DE LOEP

Terwijl bevoegd minister van Wonen, Liesbeth Homans, uitvoerig in de media komt met de 4.176 extra woningen die in 2016 werden gebouwd en de 4.259 renovaties die werden uitgevoerd, glipt een andere meer problematische maatregel van haar onder de radar. Sinds 1 maart 2017 geldt immers de wijziging van de regels inzake sociaal wonen. Die zijn erg ingrijpend: levenslang wonen wordt vervangen door een eerste contract van 9 jaar dat daarna om de 3 jaar wordt herbekeken, zittende huurders hebben na 2021 geen recht meer om hun huurwoning te kopen, en huurders mogen geen gedeeltelijke eigendommen meer bezitten of een woning of perceel in een vennootschap.

(..) 

Evelien Beeldens
Kernlid van Vlinks - Vlaams en sociaal / Progressief Vlaanderen
 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.05 (mei), pagina 58 tot 62

sociale huisvesting - woonbeleid - Homans Liesbeth

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk