Log in

Wat Sanders en Corbyn konden, kan in Vlaanderen ook

EEN NIEUWE SOCIAALDEMOCRATIE

Hoe wilder de conservatieve rechterzijde in Europa om zich heen trapt met ondemocratische en asociale maatregelen, hoe minder ze kan verbergen dat ze eigenlijk aan het spartelen is om aan de macht te kunnen blijven. Steeds meer tekenen wijzen er op dat rechts symbool staat voor chaos en achteruitgang. Dit is het moment voor links. Niet om het systeem over te nemen en door oplapwerk zijn doodstrijd te verlengen, maar om het systeem te veranderen. Het is tijd voor ‘een politieke revolutie’. Voor het welzijn van de grote meerderheid van de mensen en voor de zeer dringende ecologische omslag die nodig is om onze planeet leefbaar te houden, moeten de progressieve krachten nú de handen in elkaar slaan om een nieuwe en betere samenleving te bouwen.1

HET EINDE VAN HET NEOLIBERALISME?

Het kapitalistische economische wereldsysteem botst steeds meer op zijn limieten. Het put de aarde in steeds sneller tempo uit en verscheurt samenlevingen over de gehele wereld. De diepgaande crisis die zich op wereldvlak vertoont, wijst op een historische omwenteling: een wereldsysteem dat op zijn einde loopt. De omslag naar een nieuw systeem stelt op dit ogenblik reeds grote uitdagingen. De neoliberale recepten, onder het motto ‘er is geen alternatief’, geven geen antwoord op die uitdagingen. Integendeel, de toepassing van die recepten diept de crisis verder uit en geeft geen uitzicht op een leefbaar toekomstperspectief.

De conservatieve regeringen in Europa en elders grijpen steeds meer naar radicale antidemocratische maatregelen om het wankelende systeem recht te houden. De burgerlijke vrijheden worden, onder het mom van ‘veiligheid’, steeds verder afgebroken. Het gaat hen echter niet om veiligheid, maar om het realiseren van een economische agenda ten dienste van de kleine toplaag van geldbezitters. Het gaat om steeds meer besparingen op de kap van de meerderheid van de bevolking, belastingmaatregelen in het voordeel van de grootgeldbezitters, afbouwen van de sociale verworvenheden die door lange en dikwijls harde strijd van de arbeidersbeweging zijn opgebouwd. Tegelijk wordt de basisdienstverlening van de overheid voor haar bevolking steeds verder geprivatiseerd, duurder gemaakt of zelfs helemaal afgebouwd.

We kunnen er ook niet om heen dat een groot deel van de bevolking zich heeft afgekeerd van de bestaande politieke vertegenwoordiging. Dat is niet verwonderlijk. Het politieke bedrijf is steeds meer vervreemd van het werkelijke leven dat de gewone mensen leiden. De politieke wereld is steeds meer gaan functioneren volgens een logica waarbij het veroveren en vasthouden van machtsposities, het plooien naar de wensen van de kapitaalbezitters en daarbij ook nog persoonlijke verrijking voorrang hebben gekregen op het uitvoeren van het mandaat waarvoor men verkozen werd. Een gevolg is de opmars van uiterst rechts populisme, dat op de golven van het dreigende faillissement van een politiek systeem de democratie ten grave wil dragen.

(..)

Marc Le Bruyn
Historicus en voorzitter sp.a Ranst

Noot
1/ Uit de discussie over deze tekst is het initiatief van de oproep ‘Wij zijn socialisten’ geboren. Met dank aan Stephen Bouquin en Ludo De Witte voor de vele opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen.

sociaaldemocratie - Sanders Bernie - Corbyn Jeremy

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 7 (september), pagina 65 tot 73