Log in

V, de kracht van verankering!

Hoe groot is de afstand tussen de politieke partijen en het georganiseerde middenveld? In welke mate zijn partijen open, toegankelijk en beïnvloedbaar? In welke mate ademen nabijheid en bereik de restanten van de verzuiling of de verankering in ideologisch gelijkgestemde maatschappelijke groepen en bewegingen? In deze bijdrage gaan we voor de zes zetelende Vlaamse partijen tijdens het verkiezingsjaar 2013-2014 na met welke belangengroepen vooral relaties werden aangeknoopt, welke vorm die aannamen en welke inhoudelijke beïnvloeding daarvan uitging. 1

Vanuit het perspectief van de partijelite (lees: partijtopleden) onderzochten we voor 54 van de meest actieve belangengroepen en middenveldorganisaties drie centrale en...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 8 (oktober), pagina 60 tot 67