Log in

In de bres voor de partijpolitiek

redactioneel

Een jaar voor de lokale verkiezingen werpen ze hun schaduw ver vooruit. Zoals steeds. De inzet van de zesjaarlijkse consultatie van de kiezer - de langste legislatuur in ons bestel - is groot. Omdat het voor velen om het belangrijkste beleidsniveau gaat waarin ze ook het meest vertrouwen hebben. Daarbij zijn meer (ideologische) keuzes mogelijk dan vaak wordt verondersteld. Wie lokaal bestuurt heeft vat op veel kwesties die burgers na aan het hart liggen. Lokale verkiezingen hebben dus een grote intrinsieke inzet.

Ze zijn voor partijen ook om andere redenen van belang. Veel bovenlokale politici steunen op een lokale machtsbasis....

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 8 (oktober), pagina 1 tot 3