Log in

Is het einde van de democratie in zicht?

Verschillende politieke filosofen en wetenschappers wijzen op de paradox die na de val van de Muur van Berlijn (1989) is ontstaan: de democratische principes halen meer dan ooit de bovenhand in het westen, maar tegelijkertijd heeft deze overwinning als effect dat de democratie sindsdien meer in vraag wordt gesteld en er zelfs een zekere vijandigheid groeit. Heeft Pierre Rosanvallon, de Franse onmisbare denker van de democratie, gelijk als hij zich de vraag stelt of het einde van de democratie in zicht is? Om daarop te beantwoorden werkt een historische perspectief over de rise and fall van onze democratie alvast verhelderend.1...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 8 (oktober), pagina 52 tot 59