(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Geld én visie nodig voor personen met een handicap

DE STAND VAN DE ONDERKANT

november 2017
Beyers Sophie
2017

Al jarenlang wordt het debat rond handicap gedomineerd door één begrip: de wachtlijsten. Een oud zeer dat ook vandaag helaas nog steeds brandend actueel is. Maar laat ons eens stil staan bij datgene waarop al deze mensen precies wachten. Op zorg. Op ondersteuning. Om, net als jij en ik, een gewoon leven te kunnen leiden. Een volwaardig bestaan dus. Daar is niet enkel geld voor nodig, maar ook een visie. Van het hele beleid én van de samenleving. Met de persoonsvolgende financiering (PVF), die begin 2017 werd ingevoerd, werd op zorgvlak alvast de juiste weg ingeslagen. Al zijn we er nog lang niet. Want er is meer dan zorg in het leven, ook voor personen met een handicap.

 

De komst van de persoonsvolgende financiering (PVF) deed de sector - althans de Vlaamse - van personen met een handicap op haar grondvesten daveren. Het is dan ook een enorme omslag van het financieringsmodel. Waar het beleid vroeger de zorgverstrekkers subsidieerde, geeft het nu het geld rechtstreeks aan de persoon met een handicap via het zogenaamde ‘rugzakje’. Personen met een handicap kunnen nu zelf bepalen hoe zij hun zorg willen organiseren. Een gedurfde stap van bevoegd minister, Jo Vandeurzen, die een plaats verdient in de geschiedenisboeken. Gesteld dat deze interesse zouden hebben in handicap, natuurlijk.

MOGELIJKHEDEN

Lange tijd - en door velen nog steeds - werd handicap benaderd vanuit een medisch model. Handicap wordt daarin als een lichamelijke stoornis beschouwd. De beperking die deze stoornis met zich meebrengt, moet zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

Daar tegenover staan sociale modellen die meer focussen op de relatie met de omgeving. Zo is er het burgerschapsmodel dat personen met een handicap ziet als volwaardige burgers met gelijke rechten en plichten. Kwaliteit van leven staat centraal. De persoon moet zelf vorm en inhoud kunnen geven aan haar eigen leven, weliswaar binnen de grenzen die voor alle burgers gelden. Dit model gaat uit van de mogelijkheden, vaardigheden en autonomie van mensen die actief moeten kunnen deel uitmaken van de samenleving.

(..)

Sophie Beyers
Nationaal Verantwoordelijke Vereniging Personen met een Handicap (VFG)

 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.09 (november), pagina 15 tot 19

armoede - welzijn - personen met een handicap

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk