Log in

Geld én visie nodig voor personen met een handicap

DE STAND VAN DE ONDERKANT

Al jarenlang wordt het debat rond handicap gedomineerd door één begrip: de wachtlijsten. Een oud zeer dat ook vandaag helaas nog steeds brandend actueel is. Maar laat ons eens stil staan bij datgene waarop al deze mensen precies wachten. Op zorg. Op ondersteuning. Om, net als jij en ik, een gewoon leven te kunnen leiden. Een volwaardig bestaan dus. Daar is niet enkel geld voor nodig, maar ook een visie. Van het hele beleid én van de samenleving. Met de persoonsvolgende financiering (PVF), die begin 2017 werd ingevoerd, werd op zorgvlak alvast de juiste weg ingeslagen. Al zijn we er...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 15 tot 19