(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Minder werklozen, meer armoede

No cover
november 2017
2017

De beste bescherming tegen armoede is een vaste job met een voldoende hoog inkomen. Maar een degelijke werkloosheidsverzekering voor wie moeilijk werk vindt of zijn job verliest, is evenzeer onontbeerlijk. Het is een buffer tegen armoede. De discussie over hoeveel bescherming een werkloosheidsverzekering moet bieden, is nooit afgerond. De laatste jaren volgen de reglementaire wijzigingen elkaar in snel tempo op: we zien de werkloosheidscijfers dalen, maar eveneens meer uitsluiting en minder bescherming. Gevolg? Minder werklozen, maar meer mensen die in armoede leven.

 

In dit stuk werpen we een blik op enkele recente evoluties in de werkloosheidsverzekering.Allereerst gaan we wat dieper in op de werkloosheidscijfers. De regering-Michel pronkt met een aanhoudende daling van de werkloosheidscijfers, maar zijn die cijfers wel een correcte weerspiegeling van de realiteit? Bij de hoeraberichten horen een aantal kanttekeningen, waaronder ook de vele uitsluitingen ten gevolge van de beperking van de inschakelingsuitkeringen in de tijd. In een tweede deel focussen we op het lot van de werkzoekenden die in 2015 werden uitgesloten van uitkeringen. Behalve verstrenging van voorwaarden voor het recht op uitkeringen, wordt er ook ingebroken op het statuut van werklozen. In het derde deel bekijken we hoe het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het SWT-statuut, of het vroegere brugpensioen) beetje bij beetje wordt afgebouwd. In een laatste deel doen we enkele voorstellen om werkzoekenden beter te ondersteunen, zowel door de creatie van kwaliteitsvolle jobs als door een betere sociale bescherming.

MINDER WERKLOZEN, MEER MENSEN MET EEN JOB?

Sinds 2013 vertoont de werkloosheid in de EU een dalende trend. Dat is goed nieuws. Maar hier horen wel een paar kanttekeningen bij. Om als werkloze beschouwd te worden, volstaat het niet dat je geen werk hebt; je moet ook naar werk zoeken en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt beschouwd als ‘inactief’ (niet als werkloos). Anderzijds wordt al wie tijdens een referentieweek minstens één uur betaald gewerkt heeft, beschouwd als tewerkgesteld. Heel wat mensen die vragende partij zijn om (méér) te werken, vinden we dus niet terug in de werkloosheidsstatistieken.

(..)

Astrid Thienpont
Adviseur studiedienst federaal ABVV 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.09 (november), pagina 59 tot 66

arbeidsmarkt - armoede - werkloosheid

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk