Log in

Minder werklozen, meer armoede

De beste bescherming tegen armoede is een vaste job met een voldoende hoog inkomen. Maar een degelijke werkloosheidsverzekering voor wie moeilijk werk vindt of zijn job verliest, is evenzeer onontbeerlijk. Het is een buffer tegen armoede. De discussie over hoeveel bescherming een werkloosheidsverzekering moet bieden, is nooit afgerond. De laatste jaren volgen de reglementaire wijzigingen elkaar in snel tempo op: we zien de werkloosheidscijfers dalen, maar eveneens meer uitsluiting en minder bescherming. Gevolg? Minder werklozen, maar meer mensen die in armoede leven.

In dit stuk werpen we een blik op enkele recente evoluties in de werkloosheidsverzekering.Allereerst gaan we wat dieper...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 59 tot 66