Log in

Hoe sociaal is de Europese Pijler van Sociale Rechten?

Op 17 november vond in Göteborg de Europese top voor eerlijke banen en groei plaats. Daar werd ook beslist over een Europese Pijler van Sociale Rechten. De verwachtingen zijn hooggespannen; velen zien dit als de laatste kans om Europa in een socialere koers te loodsen. Maar hoe sociaal is de Europese Pijler van Sociale Rechten?

Sinds Jean-Claude Juncker in 2014 voorzitter van de Europese Commissie werd, herhaalde hij reeds meermaals dat hij de Europese Unie een ‘triple A op sociaal vlak’ wil bezorgen.1 Al in juni 2015 verklaarden de vijf voorzitters (die van de Europese Commissie, de Europese Raad, het...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 67 tot 73