(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Hoe sociaal is de Europese Pijler van Sociale Rechten?

Op 17 november vond in Göteborg de Europese top voor eerlijke banen en groei plaats. Daar werd ook beslist over een Europese Pijler van Sociale Rechten. De verwachtingen zijn hooggespannen; velen zien dit als de laatste kans om Europa in een socialere koers te loodsen. Maar hoe sociaal is de Europese Pijler van Sociale Rechten?

 

Sinds Jean-Claude Juncker in 2014 voorzitter van de Europese Commissie werd, herhaalde hij reeds meermaals dat hij de Europese Unie een ‘triple A op sociaal vlak’ wil bezorgen.1 Al in juni 2015 verklaarden de vijf voorzitters (die van de Europese Commissie, de Europese Raad, het Europees Parlement, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep) in hun verslag2 dat bij de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU) meer aandacht moest worden besteed aan de sociale prestaties en aan de resultaten op het vlak van werkgelegenheid.

In zijn State of the Union3 van 2015 kondigde Jean-Claude Juncker de ontwikkeling van een Europese Pijler van Sociale Rechten aan die als een kompas voor opwaartse convergentie in het eurogebied moet dienen. Na een lange openbare raadpleging werd de pijler in april 2017, in het proces van bezinning over de toekomst van Europa, gepresenteerd door de Europese Commissie als een initiatief ter versterking van sociaal Europa.4 Na goedkeuring door de Raad van Ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, werd deze sociale pijler officieel geproclameerd door de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie op de top onder de naam ‘Eerlijke banen en groei’ in Göteborg van 17 november laatstleden.

Dit initiatief komt niets te vroeg. De politieke ingrepen om uit de economische crisis te raken hebben zware gevolgen gehad voor gewone mensen in vele landen van Europa, vooral voor werknemers en sociale uitkeringstrekkers. Het ultraliberale economische en monetaire beleid heeft Europa steeds minder sociaal gemaakt. We kregen bezuinigingen en fiscale concurrentie, deregulering van het arbeidsrecht, verzwakking van de sociale zekerheid, ontmanteling van de openbare diensten. Ook leidde de uitbreiding van de Unie tot een sterke diversificatie voor sociale situaties in lidstaten, en daarmee tot een grotere complexiteit om gedeelde sociale ambities te formuleren.

Initiatieven van sociale wetgeving zitten al jarenlang geblokkeerd. Een Europa met enkel een interne markt en zonder gemeenschappelijke belastingheffing of sociale harmonisatie, kan alleen maar ontgoocheling veroorzaken met vergaande politieke gevolgen, zoals de opkomst van extreemrechts of het terugplooien op zichzelf. De verwachtingen van de politieke krachten op de linkerzijde, van de vakbonden en van het maatschappelijk middenveld in Europa ten aanzien van dit nieuwe sociale offensief waren dan ook zeer hoog.

(..)

Anne Van Lancker
Redactielid Samenleving en politiek en consultant Europees sociaal beleid

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.09 (november), pagina 67 tot 73

Noten
1/ Speech Jean-Claude Juncker tot het Europees Parlement, 22 oktober 2014.
2/ Report by Jean-Claude Juncker in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi and Martin Schulz, Completing Europe’s Economic and Monetary Union, Brussels June 2015.
3/ Jean-Claude Juncker President of the European Commission, State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity Strasbourg, 9 September 2015.
4/ Zie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=nl.

Europa - sociaal Europa - Europese Pijler van Sociale Rechten

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk