(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Energie voor morgen en overmorgen

In de aanloop naar het energiepact dat er in december 2017 komt, wordt veel informatie verspreid - meestal professioneel maar soms onvolledig en daardoor misleidend. In deze bijdrage bekijken we hoe onze energie van morgen en overmorgen er kan uitzien. Als iedereen zijn eigen gedrag aanpast zal de totale vraag naar energie en de CO2-uitstoot sterk dalen. Maar dat alleen zal natuurlijk niet volstaan. Naast een maximale uitrol van zonnepanelen en windmolens, moeten ook dringend nieuwe gascentrales worden gebouwd. Zonder al deze acties wordt het moeilijk om de kerncentrales in 2025 te sluiten of de CO2-doelstelling van 2030 te halen. Overheid, bedrijven en burgers moeten dringend actie nemen: (P)ACT NOW.

 

In december 2017 willen de vier ministers van Energie, in uitvoering van de regeerakkoorden van 2014, uitpakken met een langverwacht interfederaal energiepact. Er is al een lange voorbereidende weg afgelegd met veel studies en uitgebreid overleg met alle stakeholders. Op dit eigenste moment loopt er een grootschalige volksbevraging: www.energiepact2050.be. Alle media worden intussen overspoeld met lijvige studies en standpunten over energie van de stakeholders, gaande van Bond Beter Leefmilieu, universiteiten, studiediensten en -bureaus, onderzoeksinstellingen, bedrijvenfederaties en -koepels, sociale partners en overheden, tot het Nucleair Forum. Niet echt verrassend, maar wel ergerlijk, want er zit een rode draad in het geheel.

De ene groep gelooft dat de energietransitie vanzelf in orde komt mits een krachtdadig beleid. Ze gelooft in hernieuwbare energie, zegt dat het niet veel zal kosten en dat we snel zonder CO₂ kunnen. Deze groep beperkt zich echter meestal tot elektriciteit en huis-tuin-en-keukenverbruik, maakt niet altijd het verschil tussen energie en vermogen, en beschouwt leveringszekerheid als een ondergeschikt probleem.

En dan is er de andere groep. Die gelooft niet in een gemakkelijke energietransitie, zegt wel dat er veel moet gebeuren in het kader van de transitie tegen 2050, maar beweert vooral dat hernieuwbare energie bouwen of kerncentrales sluiten veel geld zullen kosten, dat energie dus heel duur zal worden, dat er nog veel studie nodig is en dat het licht dreigt uit te gaan.

Soms heb ik de indruk dat de ‘believers’ investeerders zijn die denken veel geld te zullen verdienen aan de energietransitie en dat de ‘non-believers’ verbruikers zijn die denken veel te zullen moeten betalen. Daarnaast heb je partijen als het Planbureau, FOD Economie VITO, EnergyVille en Itinera die genuanceerde studies maken op basis van scenario’s. Maar deze studies zijn ingewikkeld en daardoor soms minder leesbaar. Iedereen haalt er selectief de paragraaf of quote uit die het best past bij zijn of haar standpunt.

(..)

Dirk Meire
Onafhankelijk energiedeskundige 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.09 (november), pagina 74 tot 79

energie - energiebeleid - energiebevoorrading - kernenergie

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk