Log in

Energie voor morgen en overmorgen

In de aanloop naar het energiepact dat er in december 2017 komt, wordt veel informatie verspreid - meestal professioneel maar soms onvolledig en daardoor misleidend. In deze bijdrage bekijken we hoe onze energie van morgen en overmorgen er kan uitzien. Als iedereen zijn eigen gedrag aanpast zal de totale vraag naar energie en de CO2-uitstoot sterk dalen. Maar dat alleen zal natuurlijk niet volstaan. Naast een maximale uitrol van zonnepanelen en windmolens, moeten ook dringend nieuwe gascentrales worden gebouwd. Zonder al deze acties wordt het moeilijk om de kerncentrales in 2025 te sluiten of de CO2-doelstelling van 2030 te halen....

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 74 tot 79