(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Wie wil de miljarden niet terughalen?

NA DE PARADISE PAPERS

Er zijn in de voorbije decennia wereldwijd biljoenen1 winst en vermogen aan het zicht van de fiscus ontsnapt. Iedereen dacht dat deze vogels gevlogen waren en dat we ze nooit meer zouden terugzien. Maar in snel tempo krijgen academici, onderzoeksjournalisten en belastingadministraties een zicht op deze wondere wereld van het verborgen fortuin. Dat geeft alvast goede hoop voor de toekomst. Maar hoe zit het met het verleden? In dit stuk pleit ik ervoor om dat niet zomaar te laten rusten.

 

ONTWIJKING OF ONTDUIKING?

Onlangs verklaarde Louis Michel (MR) in een interview: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de offshore constructies in de overgrote meerderheid van de gevallen wettelijk zijn; dat is net het probleem’.2 Louis Michel is niet niemand: hij was in het verleden vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken, Europees commissaris en maakt nu deel uit van de onderzoekscommissie ‘Panama Papers’ in het Europees Parlement die net haar eindverslag en aanbevelingen had afgeleverd.

De uitspraak van Louis Michel was vreemd; ze staat namelijk niet in dat eindverslag. Ze staat ook lijnrecht tegenover wat wij al tien jaar verdedigen. Elke vennootschap of trust is uiteraard opgericht volgens een wettelijk statuut van een welbepaald land, en dat statuut wordt door de meeste andere landen vervolgens erkend. Elke vennootschap, elke trust, en dus ook elke offshore constructie, is dus per definitie een wettelijke structuur. Louis Michel had dus beter gezegd dat ze allemaal wettelijk zijn. Maar dat zou dan weinig meer zijn dan een tautologie: ‘een vennootschap is een wettelijke structuur’. Dat betekent uiteraard niet dat alles wat die doet, geoorloofd of legaal is. Het verbergen, verhullen, wegsluizen of afromen van belastbare materie is in alle ‘ernstige’ fiscale stelsels onwettelijk.

Drie weken later kreeg de demarche van de Franstalige liberaal een nieuwe betekenis. Op 8 november onthulden de journalisten van de Paradise Papers dat zelfs de Belgische staat aandelen aanhield in een postbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Met name minister van Financiën, Didier Reynders (MR), en de topman van de FOD Financiën, Hans D’Hondt (CD&V), speelden daarin een rol. De journalisten van de Papers hadden al weken op voorhand rondgebeld voor bevestiging van de feiten en voor eventuele commentaar. Het ziet er naar uit dat de quote van Louis Michel een soort vooruitgeschoven actie was om de toplui van Financiën3, en tegelijk ook die van de wereldwijde fiscale industrie, uit de wind te zetten.

‘Ontwijking is geen fraude’, het is een veelgehoorde bewering. Je ziet politici en fiscale specialisten het woord ‘ontwijking’ of het woord ‘ontduiking’ gebruiken naargelang ze zelf vinden dat het beschreven fenomeen legaal of illegaal is. Ik denk dat het bij het fenomeen van de offshore constructies altijd beter is het woord ‘ontwijking’ te gebruiken, maar dan vooral zonder dat dat een oordeel inhoudt over de wettelijkheid ervan.

(..)

Karel Anthonissen
Gewestelijk directeur BBI-Gent (Bijzondere Belastinginspectie)

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.10 (december), pagina 4 tot 9

Noten
1/ 1 biljoen = 1000 miljard = (Engels) 1 trillion. (Engels billion = Nederlands miljard).
2/ Knack, 18 oktober 2017.
3/ Ik had die top nochtans mijn nota over belastingontwijking bezorgd, de tekst van een lezing aan de Fiscale Hogeschool op 26 november 2009: Karel Anthonissen, ‘Belastingontwijking en belastingfraude’, in: Tijdschrift voor Fiscaal Recht, nr. 375, februari 2010, pp. 111-134, ook online: http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_2.ph.

Paradise Papers - belastingparadijzen - fiscale fraude

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk