Log in

Antwerpen, onze groene stad

Op het grondgebied van de stad Antwerpen is er vandaag best wel wat groen aanwezig, en vooral veel water. Het is echter weinig bruikbaar groen, en met name in de binnenstad is er een groot tekort. In deze bijdrage ontwikkelen we een stedelijke groenstrategie voor Antwerpen 2018-2038. We pleiten voor politieke en maatschappelijke durf om nu te kiezen voor een stedelijk ontwikkelingsmodel waar groen het leidende principe is. Ongeacht welke partij er in 2018 aan de macht komt, moet groen een duidelijke plaats hebben in het nieuwe bestuursakkoord. Enkel dan zullen we in de toekomst kunnen spreken over ‘Antwerpen, onze...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 10 (december), pagina 63 tot 69