Log in

'Wat op het spel staat'

Uitgelezen

Wat op het spel staat

Philipp Blom
De Bezige Bij, Amsterdam, 2017

Vrolijk wordt een mens niet van de lectuur van Wat op het spel staat van Philipp Blom. Maar dat was ook niet de bedoeling van de historicus, zoon van een Duitse vader en Nederlandse moeder. De kiem van het jongste boek werd gelegd in zijn vorige publicatie De opstand van de natuur over de samenhang tussen de verlichting en de kleine ijstijd (afgerond van 1550 tot 1680). In dat boek over de structurele gevolgen van klimaatverandering op de samenleving betoogde Blom dat - anders dan in de kleine ijstijd - de hedendaagse mens perfect weet dat een dramatische klimaatverandering gaande...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 10 (december), pagina 82 tot 84