Log in

Commons als hefboom voor lokale werk­gelegenheid

Commons liggen aan de basis van een nieuw model voor stedelijke werkgelegenheid. Via publieke aankopen en ankerinstituties kunnen ze de lokale economie versterken en inclusieve jobs creëren. Welke Vlaamse stad begint hier na 14 oktober mee te experimenteren?

ECONOMIE

Er zijn jobs voor iedereen, toch?
Steven Genbrugge
Commons als hefboom voor lokale werk­gelegenheid
Michel Bauwens

Eén stad is hier al fel mee bezig: Gent. In de lente van 2016 vroeg het stadsbestuur ons om een onderzoek te doen naar de commons in Gent. We moesten deze initiatieven in kaart brengen en analyseren, maar ook aan commonsgerichte burgerinitiatieven vragen wat hun verwachtingen waren naar de stad toe en voorstellen formuleren naar nieuwe institutionele samenwerking tussen stadsdiensten en burgerinitiatieven.1

Ons onderzoek bevestigt andere studies2 die een exponentiële groei laten zien van dit soort initiatieven3: in Gent stelden we een tienvoudige groei vast van 50 in 2006 tot ongeveer 500 in 2016. Tweede vaststelling is dat deze initiatieven...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 7 (september), pagina 48 tot 53