Abonneer Log in

Perceptie­oorlog

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 2 (februari), pagina 28 tot 29

Niet de aantallen, wel de frames vormen publieke opinies over asiel en migratie.

Met de regelmaat van de klok valt te horen dat de asielcrisis van 2015, die eigenlijk vooral een opvangcrisis was, tot een white backlash heeft geleid. Door de instroom van asielzoekers zouden Europese burgers steeds meer het gevoel krijgen dat hun materiële belangen, culturele waarden en zelfs fysieke integriteit onder druk staan. Politieke commentatoren verwijzen naar deze sterker wordende gevoelens van etnische dreiging om het recente succes van rechts-populistische politici, in Vlaanderen en daarbuiten, te verklaren. Die hierboven geschetste redenering beroept zich op de groepsconflict-theorie, die stelt dat de instroom van nieuwkomers competitie met zich meebrengt. Zeker in tijden van...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 2 (februari), pagina 28 tot 29