Log in

De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid

Mobiliteit is een essentieel aspect van het leven en structureel verweven met andere aspecten van de samenleving. Net zoals met die andere aspecten het geval is, vinden we ook op vlak van mobiliteit ongelijkheden terug die kunnen leiden tot sociale uitsluiting. Mobiliteitsongelijkheid heeft veelal te maken met bereikbaarheid. Lagere inkomens verplaatsen zich minder en trager, wat hun mogelijkheden op veel vlakken beperkt.

België, land van verborgen kloven

Is België wel zo’n paradijs van inkomensgelijkheid?
Wim Van Lancker
Onze vermogensverdeling? Alles kan beter
Sarah Kuypers
Koude woningen, koude overheid
Jill Coene
Ongelijk gezond en wel
Annick De Donder en Jan De Maeseneer
’t Is nog niet in de sacoche
Sofie De Graeve
Inclusief digitaal is het nieuwe normaal
Ilse Mariën
De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid
Dirk Lauwers en Thomas Vanoutrive
Laat de sociale mix in scholen niet los
Mieke Van Houtte
Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?
Michel Vandenbroeck

Net zoals dat het geval is met andere aspecten in de samenleving, zijn er aanzienlijke verschillen waar te nemen tussen groepen en individuen op het vlak van mobiliteit en verplaatsingsgedrag. Bijvoorbeeld, óf en hoe vaak iemand met de auto rijdt verschilt tussen mannen en vrouwen, inkomensgroepen, leeftijdscategorieën en woonlocaties. Verschillen op zich hoeven echter geen probleem te vormen, er rijst pas een probleem indien verschillen sociale uitsluiting veroorzaken of er het gevolg van zijn. Gelijkheid zien we dan ook niet als het wegwerken van verschillen, maar als het streven naar participatie en inclusie van allen in de samenleving.1 In lijn...

Samenleving en politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 4 (april), pagina 68 tot 73