Log in

'1995 - Inhoudstafel'

Inhoud 1995 - jaargang 2

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari

Raes Koen - Politiek cynisme en sociologie à la carte, blz.1-5 (redactioneel)
Bonte Hans - Paars in Vlaanderen?, blz.6-11
Elchardus Mark - Een misbegrepen maatschappelijke evolutie, blz.12-13
Hooghe Marc - Durkheim redden van zichzelf, blz.14-18
Buelens Jo - Vlaams Blok: meer 'exit' dan 'voice'?, blz.19-21
Spinnewyn Frans - De grenzen van het Vlaamse eigenbelang. Argumenten voor een responsabilisering in de sociale zekerheid, blz.22-30
Vanneste Luc - De duale samenleving volgens het Planbureau, blz.31-33
Dierickx Ludo - Wetten of samenwerkingsakkoorden? Van een democratische naar een diplomatieke besluitvorming, blz.34-37
Doom Ruddy - Early warning: preventie of pretentie, blz.38-39
Vandewalle Gaston - Welke rol voor de socialisten?, blz.40-43

UITGELEZEN

Vermeersch Jan - Age of extremes. The short twentieth century, Eric Hobsbawm, blz.44-46
Raes Koen - De politiek voorbij. Een blik op de jaren negentig, Luc Huyse, blz.46-48

Februari

Raes Koen - Verkozenen en hofmeiers (redactioneel), blz.1-3
Coppieters Maurits - De wijze man en het witte blad, blz.4-8
Kooyman Mil - Politieke netwerkvorming, blz.9-13
Colpaert Toon - De rode familie, blz.14-26
Van Evercooren Dirk - Ecotax: de verborgen resultaten, blz.27-29
Vandevelde Toon - De berging van laagradioactief afval, blz.30-35
Vits Guy - Over spreekrecht en zelfcensuur, blz.36-38
Spinnewyn Frans - Wil de echte strateeg dan nu opstaan?, blz.39-41
Eliaerts Jean - De afkeer voorbij. Een socialistische visie op de rol van de overheid in de economie, blz.42-48

### Maart

Knooren Harry - Democratie is een werkwoord (redactioneel), blz.1-3
Vits Guy - Propere handen en een zuivere geest. Voorstellen voor een anti-corruptiebeleid, blz.4-9
De Cock Olivier - De honderd dagen van het VEV, blz.10-14
Raes Koen - Rechtshulp is geen koopwaar, blz.15-17
Maes Johan - Het onderzoek en de sociale zekerheid, blz.18-21
Blommaert Jan - Het laatste nationale symbool, blz.22-24
Neels Ann - Welzijn en goed voelen, blz.25-32
Kerremans Bart - Kop in 't zand voor engel Boris, blz.33-35
De Meyer Rudy- NGO's: waakhond of schoothond, blz.36-38
JOEKELS (Jonge Economen voor een Ecologische en Leefbare Samenleving) - De revival van de welvaartsverdeling, blz.39-44

UITGELEZEN

Blommaert Jan - De figuranten van de geschiedenis. Hoe het verleden van andere culturen wordt verdeeld en in herinnering gebracht, A.De Baets, blz.45-47
Buelens Jo - The Green Challenge. The development of Green parties in Europe, Dick Richardson & Chris Rootes, blz.48

*April *

Vanneste Luc - Sociale zekerheid: de nieuwe vakbondsangst (redactioneel), blz.1-3
Peeters Jan en Vandenbroucke Frank - De solidariteit versterken, blz.4-7
Becquart Henk - De vergrijzing is een uitdaging, blz.8-15
Misplon Filip - Recepten voor een alternatieve financiering van de sociale zekerheid, blz.16-19
Selleslach Geert - Vals trompetgeschal. Drie maanden VT4 en Ka2, blz.20-23
Tuyttens Bernard - De Europese kern, blz.24-28
Buelens Jo - Overlopers bewegen niet, blz.29-31
De Witte Kris - De overheid op scherp. De tendens naar verzelfstandiging in het overheidsinitiatief, blz.32-39
Vandewalle Gaston - Duurzame groei, blz.40-47

Mei

Raes Koen - Keuzen in de gezondheidszorg (redactioneel), blz.1-3
Sterckx Sigrid - De ultieme droom: een ziekteverzekering. Over gezondheidszorg en ziekteverzekering in de VS, blz.4-14
De Maeseneer Jan - De niet vervulde belofte. Over eerstelijnsgezondheidszorg in België, blz.15-20
De Bruyckere Luc en Van Der Veken Renée - De rechten van de patiënt, blz.21-25
Doom Ruddy - De migrant bestaat niet, blz.26-28
Hens Luc, Goeteyn Luc en Verbruggen Aviel - Welke agenda voor Agenda 21? Over de toepassing van de conventies van Rio in België en Vlaanderen, blz.29-37
Verbruggen Aviel - Naar een hervorming van de energiesector, blz.38-44

UITGELEZEN

De Droogh Luc - Sociale ongelijkheid en verschillen in gezondheid, V.Raes (e.a.), blz.45-46
Thys Rik - Solidariteit, gezondheid, ethiek, J.Hallet (e.a.), blz.47-48

*Juni *

Elchardus Mark - Aan deze kant van klasse en stand (redactioneel), blz.1-2
van Hoof Jacques en Van Hootegem Geert - Arbeid, klasse en sociale ongelijkheid. Nieuwe variaties op een oud thema, blz.3-13
De Witte Hans - Terug van nooit weggeweest. Over het herontdekte klassebegrip en het belang van de arbeidscultuur, blz.14-23
Rigaux Marc - Arbeiders en bedienden zijn werknemers, blz.24-26
Deschouwer Kris - En de winnaar is… blind, blz.27-30
Decoster André, Schokkaert Erik en Van Camp Guy - Een misplaatst taboe. De regressiviteit van indirecte belastingen op haar waarde geschat, blz.31-39
Schellens Melanie - Het beleid en ontwikkelingssamenwerking, blz.40-43
Geldof Dirk - Een armoede-effecten-rapport, blz.44-48

September

Vermeersch Jan - Operatie Balkan Storm (redactioneel), blz.1-3
Elchardus Marc, Glorieux Ignace, Derks Anton en Pelleriaux Koen - Werkloosheid… wordt vervolgd, blz.4-10
Bonte Hans - De voorbestemde werkloze. Bedenkingen bij het onderzoek 'Werkloosheid… wordt vervolgd', blz.11-15
Van Rie Stiene - Werkgelegenheids- of werkloosheidsbeleid?, blz.16-20
Hancké Bob - Het achtste wereldwonder? Jobs en flexibiliteit op de Amerikaanse arbeidsmarkt, blz.21-27
Cantillon Bea en Marx Ive - De nieuwe sociale kwestie, blz.28-34
Blommaert Jan en Verschueren Jef - Non-discriminatie in het onderwijs, blz.36-41
Laermans Rudi - Zwijgend handelen. Reflecties over cultuur en samenleving, blz.42-48

Oktober

Blommaert Jan - Nota's bij een oude tekst (redactioneel), blz.1-3
Raes Koen - Leven met ouder worden, leven met sterven. Naar een ethiek voor de grijze samenleving, blz.4-17
Vyt Frans - Méér jaren met méér leven, blz.11
Verté Dominique, Ponjaert-Kristoffersen Ingrid en Geerts Christel - Oud is niet afgeleefd, blz.18-21
Vos Hendrik - Terug naar de bron of mee met de stroom? De politieke toekomst van Agalev, blz.22-28
Rosvelds Sandra en Martens Albert - Gelijk brood voor gelijk zweet? Over de arbeidsmarktpositie van Belgen en migranten, blz.29-36
Torrekens Eric - De pers en het geheim van het onderzoek, blz.37-39
Van Evercooren Dirk - EMU: een sociale maatregel?, blz.40-44

UITGELEZEN

Raes Koen - Op de ruïnes van de waarheid. Lezingen over tijd, politiek en cultuur, Mark Elchardus, blz.45-47
Dierickx Ludo - Sleutels voor morgen. Het sleutelplan van Jean-Luc Dehaene, Jean-Luc Dehaene, blz.47-48

November

Knooren Harry - Wetenschap en politiek (redactioneel), blz.1-2
Nuyts Jan - Wetenschapsbeleid in Vlaanderen, blz.3-10
Smits Ruud - Een vruchtbare symbiose. De wisselwerking tussen technologie en haar gebruikers, blz.11-18
Vanneste Luc - Het komt niet vanzelf terecht. Over kapitalisme en utopie, blz.19-28
Burgelman Jean-Claude - Doel en middelen. Bedenking bij een postmoderne banalisering van de publieke sfeer, blz.29-32
Elchardus Mark - Het concrete is sterk overroepen. Bedenkingen naar aanleiding van Zwart op Wit, blz.34-44

UITGELEZEN

Danckaert Jan - Wetenschap als cultuur.Rapport in opdracht van de VRWB betreffende de 'impact van de wetenschappen op de hedendaagse cultuur…', M.De Mey (e.a.), blz.45-46
Vandewalle Gaston - Middle Class Dreams. The Politics and Power of the New American Majority, Stanley B.Greenberg, blz.47-48

December

Kerremans Bart - Geen reden tot Euro-pessimisme? (redactioneel), blz.1-2
Slembrouck Stefaan en Blommaert Jan - Politieke sleutelwoorden. Vlaanderen-Europa 2002 doorgelicht, blz.3-8
Van Outrive Lode - En hoe gaat het dan met Schengen?, blz.9-15
Van Lancker Anne - Blufpoker voor Europa. De inzet van Maastricht II, blz.16-21
Kerremans Bart - Europeser dan Europees, blz.22-25
Meert Henk, Mistiaen Pascale en Kesteloot Christian - Van dag tot dag in Kuregem. Overlevingsstrategieën van armen in een gemarginaliseerde buurt, blz.26-35
Raes Koen - Wat is dat toch met '68? Een antwoord aan Louis Tobback en Mark Elchardus, blz.36-44
Gacoms Karel - Zeggen wij het pact op?, blz.45-46

UITGELEZEN

Blommaert Jan - Banal Nationalism, Michael Billig, blz.47-48