Abonneer Log in

Algemene voorwaarden

UITGEVER

Het magazine SamPol (www.sampol.be) is een uitgave van:
Stichting Gerrit Kreveld, private stichting
Bagattenstraat 174
9000 Gent
09 267 35 31
info@sampol.be
Stichting Gerrit Kreveld heeft als ondernemingsnummer: 0874 944 057.
De verantwoordelijke uitgever van SamPol is de voorzitter van Stichting Gerrit Kreveld:
Norbert De Batselier
Steenweg van Grembergen 14 bus 4
9200 Dendermonde.
Terug naar het overzicht

PRIVACYBELEID

Stichting Gerrit Kreveld, private stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en verzekeren dat we uw persoonsgegevens vertrouwelijk zullen behandelen.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Hieronder sommen we de verschillende doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens op. We gebruiken de gegevens voor onze abonnementenadministratie en om u te informeren over onze publicaties en evenementen.
U kunt via de website van SamPol persoonsgegevens achterlaten voor:
- Het registeren als abonnee
- Het betalen van het abonnement
- Het ontvangen van de nieuwsbrief
- Het verbeteren van de website-ervaring
De persoonsgegevens die u tijdens deze registratieprocedures ingeeft, worden opgenomen in databanken van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting waartoe enkel medewerkers van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting toegang hebben.
Telkens u gegevens verstrekt aan Stichting Gerrit Kreveld, private stichting vindt U daarbij de link om de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden door te nemen.

Welke data verwerken we?

We verzamelen uitsluitend de gegevens die we nodig hebben voor de abonnementenregistratie en voor het inschrijven op de nieuwsbrief:
Voornaam en naam
Postadres
Geboortedatum
E-mailadres
IP-adres

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke data?

Uw persoonlijke gegevens kunnen enkel door de medewerkers van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting bekeken worden.
We verzamelen, structureren en slaan de data uitsluitend voor eigen gebruik op en alleen voor de doeleinden waarvoor we de data hebben verkregen.
In uitzonderlijke gevallen kan een technisch medewerker ad hoc toegang krijgen tot de data, en dit om technische problemen op te lossen of om op expliciete vraag adreswijzigingen manueel aan te passen.
Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Hoe beschermen we de toegang tot uw data?

We beschermen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren. Op IT-niveau beschermen we de data door gebruik te maken van de beste praktijken uit de sector. We controleren en evalueren regelmatig deze IT-beveiliging.
Stichting Gerrit Kreveld maakt gebruik van diensten van derden, met name van Mollie (betalingsmodule abonnementen) en MailChimp (verzending nieuwsbrief). De bedrijven waarmee we samenwerken, respecteren de Europese GDPR-wetgeving.

Waar worden de data opgeslagen en verwerkt?

De servers van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting bevinden zich op Belgisch grondgebied.
Bij de derden (Mollie en Mailchimp) heeft Stichting Gerrit Kreveld, private stichting geen controle over de locatie van de servers voor deze diensten, maar we hebben ons wel verzekerd dat deze dienstverleners de Europese en Belgische privacyregels respecteren.

Hoe lang houden we de data bij?

We houden de data zo lang als nodig bij, met een maximum van 24 maanden, tenzij de wetgever anders voorziet.
Gegevens van inactieve abonnees en inactieve nieuwsbrieflezers worden na ten laatste 24 maanden verwijderd.
Gegevens die we niet meer nodig hebben, verwijderen we zo snel mogelijk. Dat doen we op een zo veilig mogelijke manier.

Kan ik mijn gegevens raadplegen, verbeteren of verwijderen?

Ja, u kan uw data opvragen. U kan uw gegevens ook verbeteren en aanpassen. En u kan aangeven dat u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens wil intrekken (het zogenaamde ‘recht van bezwaar’) of alle gegevens wenst te verwijderen.
Let op: indien u al uw persoonlijke gegevens verwijdert, dan vervalt uw abonnement op SamPol. Om u toe te laten onze website te gebruiken hebben we immers uw naam en e-mailadres nodig.
Wilt u uw gegevens raadplegen, aanpassen of verwijderen, dan kunt u ons steeds contacteren op info@sampol.be.
We geven u inzage, we wijzigen uw gegevens of we verwijderen uw data binnen de 4 weken.

Geven we gegevens door aan derden?

Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Wat met cookies, javascript, web beacons en andere technologieën?

Bij elk bezoek plaatst of raadpleegt Stichting Gerrit Kreveld, private stichting inderdaad cookies op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie. Ze maken uw webbezoek comfortabel. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet telkens opnieuw in te loggen als abonnee.
Daarnaast laten cookies ons ook toe om geanonimiseerde statistische informatie te verzamelen zodat we de website verder kunnen optimaliseren en een algemeen profiel kunnen opmaken van onze bezoekers.
Stichting Gerrit Kreveld maakt gebruik van bepaalde diensten van derde bedrijven, waaronder Mollie en MailChimp. Deze bedrijven kunnen eveneens gebruik maken van cookies of JavaScript (of andere technologie zoals ActionScript of Web beacons). Stichting Gerrit Kreveld, private stichting kiest enkel voor derde partijen die duidelijke voorwaarden hanteren en respect hebben voor uw privacy en voor de Belgische en Europese privacyregels.
Stichting Gerrit Kreveld gebruikt deze gegevens voor rapportages, administratieve doeleinden en om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het oplossen van problemen, het voorkomen van fraude en het verbeteren van onze diensten.
U kunt het gebruik van cookies met het aanpassen van de browserinstellingen weigeren. U zult in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.
Bij elk bezoek wordt ook uw IP-adres door Stichting Gerrit Kreveld, private stichting geregistreerd, maar dit wordt tijdens het surfen niet gekoppeld aan uw gebruikersnaam.

Wat met journalistieke gegevens? Gelden daar ook de privacyregels?

Inzake de opslag en verwerking van persoonlijke data voor journalistieke doeleinden van auteurs, volgt Stichting Gerrit Kreveld, private stichting de richtlijnen van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en respecteert het de Belgische wetgeving.
In een aantal specifieke gevallen kan u als auteur vragen ‘om vergeten te worden’. U kan deze vraag richten aan info@sampol.be.

Is er andere belangrijke privacygerelateerde informatie die ik moet weten?

We houden geen enkel gevoelige persoonsgegevens bij, zoals ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, etcetera.
We verzamelen nooit bewust gegevens van kinderen onder de 16 jaar, maar het kan wel gebeuren aangezien ze niet uitgesloten worden om zich te registreren.
De wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens: u gaf toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegeven bij de inschrijving op een nieuwsbrief en bij het nemen van een abonnement. U gaat hiermee akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Bij een datalek melden we dit binnen de 72u aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en brengen we ook de betrokkenen op de hoogte.

Ik vind dat u mijn gegevens foutief verwerkt, kan ik ergens een klacht indienen?

In eerste instantie verzoeken wij u om hierover onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat wij het probleem samen kunnen oplossen. Dat kan op info@sampol.be.
Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.
Terug naar het overzicht

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij elk bezoek aan de websites van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting (waaronder www.sampol.be en www.stichtinggerritkreveld.be) onderwerpt u zich aan de Algemene Voorwaarden. U stemt met de voorwaarden in bij het raadplegen van betalende pagina’s én bij het raadplegen van gratis pagina’s.

Registratie

Voor sommige gratis en betalende diensten op Stichting Gerrit Kreveld, private stichting moet u zich registreren. Met een registratie gaat u actief akkoord met de Algemene Voorwaarden, waaronder ook de privacyafspraken. U verleent tijdens het registratieproces uw correcte, actuele en volledige gegevens en u actualiseert indien nodig deze informatie.
Bij onjuiste, onvolledige of voorbijgestreefde gegevens kan Stichting Gerrit Kreveld, private stichting de registratie aanpassen of schrappen.
De registratie en de bijhorende inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet met andere personen gedeeld worden. Ook mogen de inloggegevens niet gelijktijdig op verschillende apparaten gebruikt worden.
Hebt u de inloggegevens via een derde verkregen (werkgever, bibliotheek, etc.) dan gelden de afspraken die Stichting Gerrit Kreveld, private stichting met de derde heeft afgesproken.

Betalende inhoud

Stichting Gerrit Kreveld, private stichting biedt een deel van de website enkel aan betalende bezoekers (leden) aan. De betalingen gebeuren via een online betaalsysteem uitgebaat door Mollie. Stichting Gerrit Kreveld, private stichting kan evenwel niet garanderen dat deze systemen feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten werken. Stichting Gerrit Kreveld, private stichting is dan ook niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door het gebruik van het online betaalsysteem.
Uw gegevens kunnen door de uitbaters van de online betaalsystemen bijgehouden worden. We werken met hen samen omdat ze uw privacy en de Belgische en Europese privacyregels respecteren.
Bij een online transactie kunt u overigens uw herroepingsrecht niet uitoefenen als het gaat om een dienst dat begint vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen en om producten met een persoonlijk karakter die snel kunnen verouderen (zie de Wet op de marktpraktijken art. 47 § 4 1° en 2°).
Alle prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzendingskosten van het magazine.

Abonnementen

Er zijn 4 abonnementsformules, die allen toegang geven tot alle artikels op de website. We behouden het recht om onze prijzen en ons aanbod op elk ogenblik te wijzigen.
De betalingen verlopen via Mollie. Het abonnement wordt jaarlijks automatisch vernieuwd. U krijgt een week voor de betaling een mail toegezonden met het bericht dat het abonnementsgeld van de rekening gaat. U kan op elk ogenblik het lidmaatschap opzeggen via jouw Login. De beëindiging van het abonnement gaat in na de duurtijd van het abonnement of op de vervaldag van de gefactureerde periode.

Aansprakelijkheid

Stichting Gerrit Kreveld, private stichting besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle informatie op de website. Stichting Gerrit Kreveld, private stichting kan echter nooit de juistheid van de berichtgeving garanderen. De verantwoordelijkheid voor de artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen berust bij de auteur van het artikel of bij de maker van de foto, de illustratie of de andere mediavorm.
De raadpleging en het gebruik van de website gebeuren op eigen risico. Stichting Gerrit Kreveld is dus niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die het gevolg is van een bezoek aan de website of van het gebruik van de informatie gepubliceerd op de website. Stichting Gerrit Kreveld, private stichting is ook niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk, voor de tijdelijke onbereikbaarheid van de website en voor de telecommunicatiekosten die met een bezoek aan de website van Apache gepaard zouden gaan.
Een tijdelijke onbeschikbaarheid van het gratis of betalende gedeelte van de website geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of financiële compensatie.

Geen commercieel gebruik

Commercieel gebruik van de website is verboden. U mag de inhoud op www.sampol.be en www.stichtinggerritkreveld.be niet gebruiken voor commercieel gewin. U mag de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting en de auteurs niet schenden. U mag ook de normale werking van de website niet hinderen.

Hyperlinks

Stichting Gerrit Kreveld, private stichting is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. Stichting Gerrit Kreveld, private stichting kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.
We moedigen het leggen van hyperlinks naar onze website evenwel ten zeerste aan.
Terug naar het overzicht

Copyright website

De uitgever van SamPol is Stichting Gerrit Kreveld, privatie stichting, Bagattenstraat 174, 9000 Gent (België). De auteursrechten voor materiaal op deze website zijn eigendom van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting.
U mag dit materiaal lezen, downloaden, printen en afdrukken voor persoonlijk gebruik. U mag deze informatie evenwel niet wijzigen, herpubliceren of verkopen zonder toestemming van Stichting Gerrit Kreveld en zonder bronvermelding. U mag de inhoud van SamPol ook niet automatisch opnemen in een database, tenzij voor het ‘cachen’ van de informatie door de browser.
Wenst u artikels toch over te nemen? Neem contact op met de redactie van SamPol:
Samenleving & Politiek
Bagattenstraat 174
9000 Gent (België)
info@sampol.be
Korte aanhalingen uit de artikels zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. De bron (SamPol, liefst met vermelding www.sampol.be) moet steeds duidelijk vermeld worden. De aanhalingen mogen niet systematisch gebeuren.
Word abonnee (www.sampol.be/abonneer) als u regelmatig gebruik maakt van de informatie op de website van SamPol. Zo kunnen wij ons verder inzetten voor de publicatie van ons maandblad.
Sommige artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen worden onder een creative commons-licentie vrijgegeven. Dit staat uitdrukkelijk vermeld bij het item. Op de rest van de webpagina rust dan het klassieke copyright.
Het ontwerp van de websites, logo’s en andere afbeeldingen, de redactiesoftware en diens meer zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Een gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling of bewerking ervan is zonder toestemming van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting niet toegelaten.

Copyright auteurs

De auteur van de bijdrage stemt ermee in dat de bijdrage die hij of zij aanlevert verschijnt op onze websites. We zijn echter niet verplicht om gastbijdrages te publiceren. De auteur schrijft steeds in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.
De bijdrage wordt, behoudens wanneer de auteur schriftelijk en uitdrukkelijk anders aangeeft bij aanlevering, door SamPol gepubliceerd met vermelding van de auteursnaam (geen schuilnaam).
De auteur aanvaardt dat SamPol de bijdrage voor de publicatie redactioneel mag bewerken. SamPol zal de gastbijdrage niet aanpassen op een manier die de reputatie van de auteur of de integriteit van de gastbijdrage kan schaden.
Door het doorsturen van de bijdrage vereent de auteur aan Stichting Gerrit Kreveld, private stichting een wereldwijde onherroepelijke licentie voor de publicatie van de bijdrage op www.sampol.be of www.stichtinggerritkreveld.be. De licentie is niet-exclusief. De auteur mag de bijdrage dus ook elders publiceren; graag wel na bericht aan info@sampol.be. Voor de verdere exploitatie van de bijdrage krijgt Stichting Gerrit Kreveld, private stichting geen toelating. Indien Stichting Gerrit Kreveld, private stichting de bijdrage elders wil publiceren, hergebruiken en diens meer zullen we met de auteur contact opnemen.
De auteur zal zijn morele rechten op de gastbijdrage niet als dusdanig uitoefenen op een manier die publicatie volgens de gangbare beroepsgebruiken bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
De licentie wordt verleend zonder financiële vergoeding door Stichting Gerrit Kreveld, private stichting, tenzij anders overeengekomen. De auteur erkent dat de bijdrage door publicatie door Apache een ruim publiek zal bereiken, hetgeen zijn of haar reputatie ten goede kan komen.
Terug naar het overzicht

E-MAILDISCLAIMER

Onderstaande aansprakelijkheidsclausule heeft betrekking op e-mails verzonden van e-mailadressen info@sampol.be en wim@sampol.be.
De inhoud (inclusief bijlagen) afkomstig van bovenstaande e-mailadressen is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is. De e-mails kunnen vertrouwelijke informatie of persoonlijke standpunten bevatten die niet noodzakelijk met het standpunt van Stichting Gerrit Kreveld, private stichting overeenstemmen. Deze informatie mag niet bewerkt, doorgestuurd, gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming van de auteur van de e-mail.
Ontvangt u per vergissing een e-mail, verwittig ons: info@sampol.be.
Terug naar het overzicht

COPYRIGHT NOTICE IN ENGLISH

The copyright for material on this website rests with Stichting Gerrit Kreveld, private stichting [Foundation Gerrit Kreveld, private foundation], unless otherwise stated. You may download and read this material for personal use. Please consider subscribing to our Journal.
You may not alter this information, repost or sell it without the permission of Stichting Gerrit Kreveld, private stichting and without attribution (“SamPol” and “www.sampol.be“).
If you would like to use the information, please contact
Stichting Gerrit Kreveld
Bagattenstraat 174
9000 Gent
Belgium
info@sampol.be
Terug naar het overzicht