Abonneer Log in
De partituur van Vivaldi Opluchting dat De Croo I er is, maar toch ook waakzaamheid. Want of de partituur van Vivaldi in de uitvoering voldoende rood en groen kleurt, zal nog moeten blijken. Wim Vermeersch

Ontdek het laatste nummer

Vier seizoenen De Croo I heeft voor voor de werknemers lente en zomer in petto, maar zeker ook herfst en winter. Jean-Marie De Baene
Wat mogen we verwachten op fiscaal vlak? Het Vivaldi-regeerakkoord is geen volledige trendbreuk met de regering-Michel, maar legt toch veelkleuriger accenten. Maaike Vanmeerhaeghe
Warme ambities, veel vraagtekens Het is wachten op ambitieuze budgetten in het federaal armoedebeleid. Anne Van Lancker
Eindelijk 0,7%? Wint ambitie van realisme op Ontwikkelingssamenwerking? Jan Van de Poel
Loyaal aan de EU en de VN Het regeerakkoord hangt te veel vast aan de gekende routines en vaste frasen, maar bevat weinig visie over de nieuwe internationale toestand. Dries Lesage

#Beternacorona

“Een nieuwe effectentaks is geen goed idee”
Sarah Kuypers & Kevin Spiritus
“Coronacrisis toont het failliet van de kaasschaaf”
Filip De Rynck
“Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%”
Paul De Grauwe
“Blijvende solidariteit of opnieuw puur ego”
Norbert De Batselier
“Green Deal is fundament van economische heropstart”
Kathleen Van Brempt
“Ik maak me zorgen over onze zorgverstrekkers”
Ignaas Devisch
Lees alle interviews
Zorgen over Asiel en Migratie Het beleid lijkt een pendule tussen zomer- en winterwende: op sommige punten breekt de lente door, terwijl op andere kwesties de winter voor de deur staat. Pascal Debruyne
Groene minister, nieuwe overheid? Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven zijn geen 'shitbevoegdheden' voor Groen. Ze kunnen een knooppunt worden in een echt transitiebeleid. Eric Corijn
Hoop met Frank en Ri Het is een verademing dat opnieuw in gezondheidszorg wordt geïnvesteerd na jarenlange besparingen. Liesbeth Moortgat
Welk energielandschap tegen 2025? Na jaren van stilstandsbeleid zal deze regering voor tientallen jaren haar stempel op het Belgische energielandschap achterlaten. Joannes Laveyne
Brief aan de minister van Justitie Zware straffen komen niemand ten goede komen, noch de dader, noch het slachtoffer, noch de samenleving. Sonja Snacken en Kristel Beyens

opinie en analyse

Abonneer
Naar een duurzame mobiliteit met een factor 8? Ik ben een beetje verliefd op deze regering. De neuzen staan in de juiste richting. Nu nog de regio's meekrijgen, de zaken concreet maken en het benodigde geld vinden. Cathy Macharis
Begin van het einde van het bankgeheim? De Croo I zal de bankgegevens van de Belgische banken transparanter maken voor de fiscus. Michel Maus
De stempel van PS en Ecolo? PS haalde verrassend genoeg vrijwel geen belangrijke bevoegdheden binnen. De Franstalige socialisten riskeren in een existentiële crisis terecht te komen. Pascal Delwit
Is dit een klimaatregering? De toon van Vivaldi is gezet, maar het lied nog niet gespeeld. Lien Vandamme
Scoort de oppositie in 2024? De oppositiepartijen N-VA en PVDA staan zelf ook voor de nodige uitdagingen. Alleen Vlaams Belang lijkt vooralsnog in een zetel te zitten. Vincent Scheltiens

Thema

Nieuwsbrief
Perspectief op werkbaar werk? Veel zal afhangen van de krachtdadigheid waarmee de sociale partners hun hernieuwde prominente rol binnen het arbeidsbeleid zullen invullen. Christophe Vanroelen
De begroting is het lelijke eendje Het begrotingsluik wordt stiefmoederlijk behandeld. Toch zijn er goede argumenten te vinden voor het soepelere aangekondigde begrotingsbeleid van De Croo I. Glenn Rayp
1.500 euro pensioen: trofee, pasmunt of valkuil? Het lijkt erop dat ook de Vivaldi-regering gevangen blijft in een achterhaalde economische logica. Patrick Deboosere
Brief aan de coronacommissaris We rekenen er op dat jij de inspiratie, de coördinatie en de verbinding kan brengen. Jan De Maeseneer
Wat een coronataks echt kan opbrengen Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de opbrengst van een coronataks waarschijnlijk een stuk hoger ligt dan voorstanders denken. Arthur Apostel

Boeken