Abonneer Log in
Over 'nieuw linkse' en 'oud linkse' strategieën Welke richting moeten sociaaldemocraten uit om electoraal succesvol te zijn? Wim Vermeersch

Ontdek het laatste nummer

Jongeren, wat kunnen wij voor júllie doen? De 'tanker' onderwijs werd in de coronacrisis niet stuurloos maar net zeer wendbaar. Die flexibiliteit hoop ik de volgende jaren structureel verankerd te zien. Jinnih Beels
Een droom voor morgen De uitdagingen blijven ook na de coronacrisis dezelfde: jongeren opvoeden tot actieve burgers door respect, oprechtheid en gelijkwaardigheid te bewerkstelligen. Koen Pelleriaux
Minder omvangrijke maar meer ambitieuze eindtermen Zonder overdrijven kan men stellen dat het grootste probleem van onderwijscurricula vandaag 'curriculum overload' is. Dirk Van Damme
De strijd voor een sociale 'Fit for 55' Kan het Europees klimaatbeleid ook de sociale cohesie versterken? Saïd El Khadraoui
Waarom bonussen een probleem zijn De sterke groei in het gebruik van bonussen en prestatieloon in Europa draagt bij tot grotere loonongelijkheid. Wouter Zwysen

column

“Voor radicaal-rechts is Greta Thunberg de handpop van de elite”
Kjell Vowles
“Poëzie staat niet buiten het leven en de maatschappij”
Jozef Deleu
“De Europese relance zal ook verliezers kennen”
Louise Hoon
“De vloer zakt weg onder de achterblijvers”
Geert Schuermans
“Iedereen moet erbij horen”
Rik Coolsaet
“Laten we ons massaal bemoeien met economie”
Sarah De Boeck
“De avondklok vormt geen bedreiging voor de vrijheid ”
Annelien De Dijn
“‘Niemand spreekt over Orbáns falend sociaal beleid’”
László Andor
“De normalisering van radicaal-rechts”
Léonie de Jonge
“Een nieuwe effectentaks is geen goed idee”
Sarah Kuypers & Kevin Spiritus
“Coronacrisis toont het failliet van de kaasschaaf”
Filip De Rynck
“Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%”
Paul De Grauwe
Lees alle interviews
De donkere kant van nachtwerk De Wereldgezondheidsorganisatie deelde nachtploegen in als 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. Lode Godderis
Waarom uitzendkrachten niet krijgen waar ze recht op hebben Het grootste probleem is de afdwingbaarheid van hun rechten. De overheid kan en moet meer doen in de strijd tegen 'goedkope wegwerparbeid'. Kim Bosmans
De VDAB is niet klaar om haar regisseursrol op te nemen De Vlaamse regering dwingt de VDAB ertoe om keuzes te maken die de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar brengt. Caro Van der Schueren
Het is tijd voor een eengemaakte beschermingsprocedure Een nieuwe, eengemaakte beschermingsprocedure is dé manier om de complexiteit van elk vluchtverhaal te verzoenen met de nood aan efficiëntere procedures. Joost Depotter
Klopt het hoera-verhaal over burgerinitiatieven wel? Hoewel burgerinitiatieven rond asiel en migratie sterk vertrekken vanuit concrete noden die mensen op de vlucht ervaren, mogen we niet blind zijn voor de valkuilen. Elke Plovie

REDACTIE

Abonneer
Voorbij het frame 'indringer' versus 'slachtoffer' Wie een stap verder wil zetten in de moeilijke discussie over asiel en migratie moet weg uit de dichotomie 'De vijandige indringer' versus 'Het onschuldige slachtoffer'. Baldwin Van Gorp
Hoe de sociale zekerheid ons behoedde voor erger De sociale zekerheid is een 'automatische stabilisator', een hyperefficiënte schokdemper bij economisch onweer. Olivier Pintelon
De comeback van voedselhulp als armoede­bestrijdings­strategie Elke ochtend opent O. met de gevleugelde woorden: 'Welcome to the party'. Enige ironie is hem niet vreemd, zo blijkt: 'The bullshit social paradise'. Caroline Vandekinderen
De verborgen impact van Covid-19 Waarom de sterftecijfers tijdens de eerste coronagolf significant hoger lagen bij mensen met een migratieachtergrond en wat we eraan kunnen doen. Kathleen Van Den Daele
Gunnersmentaliteit: voor elkaar - met elkaar Solidariteit is soms lastig vol te houden, maar het is tegelijk het enige waaraan we ons kunnen optrekken. Patrick Loobuyck

Thema

Nieuwsbrief
De lange aanloop naar een globale minimumbelasting voor multinationals Bidens voorstel voor een globale minimumbelasting van 21% lijkt uit de lucht te vallen, maar is eigenlijk de eindspurt van de pogingen na de vorige financiële crisis. Wouter Lips
Een fiscale hervorming vereist fiscale axioma's Het draagkrachtbeginsel en het neutraliteitsbeginsel in ons belastingstelsel zijn vandaag sterk verwaterd. Michel Maus
100 jaar 8 urendag Precies een eeuw geleden, namelijk op 14 juni 1921, werd met de invoering van de 8 urendag en de 48 urenweek één van de belangrijkste eisen van de arbeidersbeweging eindelijk een feit. Jaak Brepoels
De afrekening met een politiserend middenveld Geen last meer hebben van een politiserend appel op structurele verantwoordelijkheid vanuit het klassieke middenveld, het is een politieke droom sinds de Burgermanifesten. Pascal Debruyne
Een basisinkomen van 1.000 euro als vrijheidsdividend Een vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand voor elke burger, mede betaald uit een vermogensbelasting en heffingen op techbedrijven, kan de kloven in onze samenleving dichten. Koen Bruning

Podcast

ontdek al onze nummers
Een nieuwe lente, een nieuw geluid voor jongeren De coronacrisis is beenhard. Maar de lente is in het land. De zon schijnt. Het is hét seizoen van hoop, vernieuwing en vooruitgang. Karine Lalieux
De diepe angst van een bedreigde soort Veel hoogopgeleide types nemen zelfs de moeite niet om na te gaan wat er achter die onbeholpen boosheid van De Onfantsoenlijken schuilgaat: angst. Jan Antonissen
Jobbonus: een cadeau dat rammelt Er zit een sociaal gat in het Vlaamse beleid. Het is een illusie dat dat gedicht kan worden met een jobbonus voor de lage lonen. Philippe Diepvents
Re-integratie: naar een gezondere arbeidsmarkt Helaas gaat de preventieve aanpak in het nieuwe Vlaams actieplan re-integratie niet verder dan sensibilisering. Nele Vanheeswijck en Liselotte Hedebouw
Privatiserings­decreet: zorg als vastgoed­investering N-VA, Open VLD en CD&V willen de rode loper uitrollen voor de privatisering van de openbare woonzorgcentra en sociale dienstverlening. Dries Goedertier

Boeken