Abonneer Log in
In 2022 graag meer 'voor wat hoort wat' Voka heeft zich stilaan ontpopt tot kampioen in wat er wel eens aan socialisten wordt verweten: spending other people's money. Caroline Copers

Ontdek het laatste nummer

De veerkracht van de werkvloer Ondanks bakken stress en bergen vermoeidheid, blijft de overgrote meerderheid van het personeel doorzetten. Rudi Laermans
Laat de truffels van de oceaan op de zeebodem Met diepzeemijnbouw dreigen kwetsbare ecosystemen van zo'n tien miljoen soorten leven, waarvan de biodiversiteit minstens even rijk is als die van tropische regenwouden, te verdwijnen. Kiki Berkers
Ban de SUV In afwachting van een Europese Unie die de productie van SUV’s verbiedt of beperkt, kan een lokale overheid SUV-vrije zones creëren in woonkernen. Eva Van Eenoo
De les van de Vlaamse kinderbijslag De regionalisering van de kinderbijslag bleek de voorbode voor de sociale afbraak. Laten we die naïeve fout niet herhalen in 2024 bij een regionalisering van de sociale zekerheid. Olivier Pintelon
Neen, liefste Martha, ik heb een retoriek van extreemrechts niet overgenomen Mijn bezwaar bij wokemilitanten is dat ze bijna exclusief uitgaan van morele en ideologische argumenten, en te weinig rekening houden met de historische en maatschappelijke context. Herman Balthazar

columns

“Ont-angsten is ont-liberaliseren”
Rudi Laermans
“Ecosocialisme is de weg vooruit”
Jonas Van der Slycken
“Onze steden staan er opnieuw”
Linda Boudry
“Voor radicaal-rechts is Greta Thunberg de handpop van de elite”
Kjell Vowles
“Poëzie staat niet buiten het leven en de maatschappij”
Jozef Deleu
“De Europese relance zal ook verliezers kennen”
Louise Hoon
“De vloer zakt weg onder de achterblijvers”
Geert Schuermans
“Iedereen moet erbij horen”
Rik Coolsaet
“Laten we ons massaal bemoeien met economie”
Sarah De Boeck
“De avondklok vormt geen bedreiging voor de vrijheid ”
Annelien De Dijn
“‘Niemand spreekt over Orbáns falend sociaal beleid’”
László Andor
“De normalisering van radicaal-rechts”
Léonie de Jonge
“Een nieuwe effectentaks is geen goed idee”
Sarah Kuypers & Kevin Spiritus
“Coronacrisis toont het failliet van de kaasschaaf”
Filip De Rynck
“Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%”
Paul De Grauwe
Lees alle interviews
U hoort ons wel, maar begrijpt ons niet Wie gelooft dat leerkrachten met een internetvergoeding en een verhoogde fietsvergoeding gesust kunnen worden, vergist zich. Wanneer je verzuipt in je klas wil je dat er echt naar je geluisterd wordt. Jef Groffen
Minimuminkomens beschermen niet tegen armoede Het minimuminkomen in Vlaanderen volstaat meestal niet om menswaardig te kunnen leven en ook de impact van sociale voordelen is vaak onvoldoende. Marieke Frederickx, Bérénice Storms, Heleen Delanghe en Tess Penne
Berlijnse lessen voor onze woningmarkt Als we willen dat jonge mensen nog een woning kunnen kopen of huren, moet een sterke overheid ze beschermen tegen de opkomst van vastgoedreuzen. Maxim Veys
De nieuwe slaven van de weg De strijd voor eerlijk platformwerk is een strijd voor fatsoenlijk werk voor vaak heel kwetsbare werknemers. Platformwerkers aller landen, verenigt u! Frank Moreels
Lofrede op de openbare diensten Onze openbare diensten zijn en blijven vandaag ongelooflijk waardevolle bakens in onze samenleving. Alleen wordt hun pr minder goed verzorgd. Bieke Verlinden

REDACTIE

Abonneer
Waarom John Rawls voor links een aantrekkelijk filosoof blijft Philippe Van Parijs, Koen Raes en Frank Vandenbroucke zijn vanuit linkse hoek de Rawlsiaanse discussie over rechtvaardigheid binnengewandeld. Patrick Loobuyck
Ook hoge inkomens steunen progressieve belastingen Zelfs burgers met een hoog inkomen steunen progressieve belastingen, althans bij diegenen die voldoende politieke kennis en interesse hebben. Dieter Stiers, Marc Hooghe, Silke Goubin en Michael Lewis-Beck
Is de vaste benoeming in het onderwijs nog van deze tijd? Mijn vraag of het huidige systeem nog van deze tijd is, vertrekt niet vanuit de overtuiging dat de vaste benoeming op de schop moet, wél dat de onrechtvaardigheden eruit moeten. Hannelore Goeman
Werknemers hebben recht op sociale vooruitgang na corona Om werknemers weer perspectief te geven op sociale vooruitgang, moet het sociaal overleg in eer worden hersteld. Niet alleen op papier, maar ook in de feiten. Miranda Ulens
De COP26 was (g)een maat voor niets De klimaatconferentie in Glasgow was geen onverdeeld succes, maar leverde niettemin enkele belangrijke resultaten op. Jos Delbeke

Thema

Nieuwsbrief
De strijd tegen extreemrechts moet worden opgevoerd In de schaduw van extreemrechtse partijen ontwikkelt zich een georganiseerd rechtsextremisme dat het geweld helemaal niet schuwt. Het Observatorium
De virulente comeback van het fascisme Bestaat er wel een doeltreffend vaccin tegen het virulente bacil van het fascisme? Denkers zoals Albert Camus of Theodor Adorno bieden ons inzicht in hoe we dit best benaderen. Jurgen Masure
De ingebeelde gemeenschap van Mark Elchardus Een links politiek project doet niet aan gemeenschapsafbakening, maar aan samenlevingsopbouw. Dimitri Van Den Meerssche, Pascal Debruyne en Jelle Versieren
Wake Up Europe, Sarajevo is calling (again!) De etnische spanningen in Bosnië-Herzegovina raakten politiek en statelijk ingevroren, maar vandaag zetten extreme nationalisten de dooi in. Christophe Busch
ontdek al onze nummers
In café Bonten Os Een ongemakkelijk pleidooi voor verbinding en participatie. Wie kan daar iets op tegen hebben? Simon Allemeersch

Podcast

Hoe halen we partijen van het infuus van partijfinanciering? Met de zaak Sihame El Kaouakibi staat de Belgische partijfinanciering weer hoog op de politieke agenda. Een hervorming is echter niet zo simpel als het lijkt. Wouter Wolfs, Bart Maddens en Gunther Vanden Eynde
België en Nederland kunnen van elkaar leren Is Nederland het gidsland inzake democratisch functioneren en België het kneusje? Dat is te gemakkelijk. We moeten het beste van de twee landen optellen. Kristof Calvo
Geef burgers permanent een stem Geef de burger niet enkel één keer om de vijf jaar, maar ook tussentijds een stem. Dat is geen bedreiging voor de democratie, maar net een verrijking ervan. Cato Léonard
Waarom bonussen een probleem zijn De sterke groei in het gebruik van bonussen en prestatieloon in Europa draagt bij tot grotere loonongelijkheid. Wouter Zwysen
Het is tijd voor een eengemaakte beschermingsprocedure Een nieuwe, eengemaakte beschermingsprocedure is dé manier om de complexiteit van elk vluchtverhaal te verzoenen met de nood aan efficiëntere procedures. Joost Depotter

Boeken