Abonneer Log in
Koffie met Kenny: tussen middelvinger en uitgestoken hand Onze taal lijkt niet genoeg nuances te bezitten om dit soort gesprek te beschrijven. Dat je iemand wil horen zonder deze per se te begrijpen. Of begrijpen zonder begrip te moeten hebben. Martha Balthazar

Ontdek het laatste nummer

De 'Andere' fundamenteel leren begrijpen In elke straat, dorp en stad moeten we de moed opbrengen om niet langer geborgenheid en onderdak te zoeken bij gelijkgezinden. Dominique Willaert
Minder kinderbijslag voor de middenklasse? Laten we geleidelijk aan de bedragen van de gezinnen met de hoogste inkomens verlagen ten voordele van de gezinnen met de laagste inkomens. Tijs Laenen
Dit is het verhaal van Leyla Iedereen die de laatste jaren van Leyla's minderjarige leven betrokken was, deed zijn best. Toch belandt ze finaal op straat: 18 jaar, een pak schulden, dolend, onveilig en quasi rechteloos. Saskia Van Nieuwenhove
Hoe ik in een wokestorm terechtkwam Woke lijkt links, maar is een rechtse, autoritaire en totalitaire ideologie waarmee geen compromissen mogelijk zijn. Michel Bauwens
We zijn democratischer dan we denken Afscheid van Ronald Inglehart, 's werelds meest geciteerde sociale wetenschapper. "In feite evolueren heel veel samenlevingen naar het model van de Scandinavische landen, met grote nadruk op gendergelijkheid & solidariteit." Marc Hooghe

column

“De Europese relance zal ook verliezers kennen”
Louise Hoon
“De vloer zakt weg onder de achterblijvers”
Geert Schuermans
“Iedereen moet erbij horen”
Rik Coolsaet
“Laten we ons massaal bemoeien met economie”
Sarah De Boeck
“De avondklok vormt geen bedreiging voor de vrijheid ”
Annelien De Dijn
“‘Niemand spreekt over Orbáns falend sociaal beleid’”
László Andor
“De normalisering van radicaal-rechts”
Léonie de Jonge
“Een nieuwe effectentaks is geen goed idee”
Sarah Kuypers & Kevin Spiritus
“Coronacrisis toont het failliet van de kaasschaaf”
Filip De Rynck
“Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%”
Paul De Grauwe
Lees alle interviews
Een verhoging van het minimumloon hoeft niet te leiden tot minder jobs Je kunt niet zomaar zeggen dat een hoger minimumloon 'automatisch' leidt tot minder jobs, zoals sommige arbeidseconomen stellig beweren. Het kan in de werkelijkheid zelfs leiden tot méér jobs. Matthias Somers
Investeer in mensen van buitenlandse afkomst Bijdragen van mensen van buitenlandse herkomst aan onze economie zijn essentieel. Daarom is de beslissing van Vlaanderen om inburgeringstrajecten betalend te maken onbegrijpelijk. Astrid De Bruycker en Roeland Gielen
Een fiscale hervorming vereist fiscale axioma's Het draagkrachtbeginsel en het neutraliteitsbeginsel in ons belastingstelsel zijn vandaag sterk verwaterd. Michel Maus
De lange aanloop naar een globale minimumbelasting voor multinationals Bidens voorstel voor een globale minimumbelasting van 21% lijkt uit de lucht te vallen, maar is eigenlijk de eindspurt van de pogingen na de vorige financiële crisis. Wouter Lips
100 jaar 8 urendag Precies een eeuw geleden, namelijk op 14 juni 1921, werd met de invoering van de 8 urendag en de 48 urenweek één van de belangrijkste eisen van de arbeidersbeweging eindelijk een feit. Jaak Brepoels

REDACTIE

Abonneer
Jobbonus: een cadeau dat rammelt Er zit een sociaal gat in het Vlaamse beleid. Het is een illusie dat dat gedicht kan worden met een jobbonus voor de lage lonen. Philippe Diepvents
Re-integratie: naar een gezondere arbeidsmarkt Helaas gaat de preventieve aanpak in het nieuwe Vlaams actieplan re-integratie niet verder dan sensibilisering. Nele Vanheeswijck en Liselotte Hedebouw
Privatiseringsdecreet: zorg als vastgoedinvestering N-VA, Open VLD en CD&V willen de rode loper uitrollen voor de privatisering van de openbare woonzorgcentra en sociale dienstverlening. Dries Goedertier
Sociaal werk achter gesloten deuren Veel mensen met nood aan sociale en administratieve ondersteuning staan nu voor gesloten deuren. Hoog tijd voor een meer nabije hulpverlening. Nele Feryn, Jessica Fraeyman en Sarah Abrahams
De afrekening met een politiserend middenveld Geen last meer hebben van een politiserend appel op structurele verantwoordelijkheid vanuit het klassieke middenveld, het is een politieke droom sinds de Burgermanifesten. Pascal Debruyne

Thema

Nieuwsbrief
De diepe angst van een bedreigde soort Veel hoogopgeleide types nemen zelfs de moeite niet om na te gaan wat er achter die onbeholpen boosheid van De Onfantsoenlijken schuilgaat: angst. Jan Antonissen
In café Bonten Os Een ongemakkelijk pleidooi voor verbinding en participatie. Wie kan daar iets op tegen hebben? Simon Allemeersch
Eigen werknemer niet eerst Vlaams Belang is sociaaleconomisch helemaal niet links, maar zit eerder op dezelfde golflengte als N-VA en heel wat liberalen. Bruno Verlaeckt en Vincent Scheltiens
Het funnelmodel van partijen op Facebook Het doel van politieke partijen is om je in een funnel te krijgen, waarin er langzaam gefilterd wordt tot je 'klaar' bent voor boodschappen die verder verspreid moeten. Jan Steurs
Waarom ik toch niet twijfel aan het nut van factchecken Helpt factchecken eigenlijk wel? Nee en ja. Het hangt er maar van af welk doelpubliek je voor ogen houdt. Vincent Merckx

Podcast

ontdek al onze nummers
Progressieve politici, verenigt u rond de klimaatstaat We moeten beleid ontwikkelen waarbij de vervuiler ondubbelzinnig betaalt en de opbrengsten gericht terugvloeien naar wie het echt nodig heeft. Tom Meeuws
Mensen in armoede geven wél om het milieu Mensen in armoede zijn voor hun levensonderhoud en hun overleven afhankelijk van het land, van het bos, het water en de natuur. Pieter Leroy
De banaliteit van het catastrofale De klimaatzaak kreeg niet zoveel aandacht als de kasteelmoordprocessen. Toch was het een ontluisterend court room drama, compleet mét smoking gun. Nic Balthazar
Een nieuwe lente, een nieuw geluid voor jongeren De coronacrisis is beenhard. Maar de lente is in het land. De zon schijnt. Het is hét seizoen van hoop, vernieuwing en vooruitgang. Karine Lalieux
Een relance is niet genoeg Wij moeten de oude motor niet opnieuw aanzwengelen, we moeten de motor grotendeels vervangen. Koen Schoors

Boeken