Abonneer Log in

'1996 - Inhoudstafel'

Inhoud 1996 - Jaargang 3

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari

Raes Koen - Het debat over de sociale zekerheid. Van structuurhervormingen tot toekomstcontracten, blz.1-2 (redactioneel)
Andries Mark - Welke selectiviteit in de sociale zekerheid?, blz.3-8
Vandenbroucke Frank - De solidariteit verstevigen, blz.9-16
De Vits Mia - Solidariteit stopt niet aan de taalgrens, blz.17-18
Buelens Jo - Als gemeenten herverkavelen, blz.19-25
Van Hove Leo - Waar zit al dat geld?, blz.26-28
Stecher-Rasmussen Sören - Hulp voor Bolivia: doekje voor het bloeden, blz.29-31
Itschert Patrick - Internationale normen tegen uitbuiting, blz.32-35
Van Evercooren Dirk - Het wel en wee van de sociale clausule. De OESO-studie 'arbeidsnormen en internationale handel', blz.36-44

UITGELEZEN

Blommaert Jan - Het klauwen van de leeuw. De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw, Marc Reynebeau, blz.45-47
Vanneste Luc - De marges van de macht. Filosofie en politiek in Frankrijk 1981-1995, Rob Devos (e.a.), blz.48

Februari

Van Evercooren Dirk - Licht aan het einde van de Euro-tunnel? Het vervolgverhaal van de EMU en de Euro, blz.1-3 (redactioneel)
Evers Frederik - Het geschokte vertrouwen. Waarom verliest ons gerecht zoveel aanzien?, blz.4-11
Landuyt Renaat - Kafka op bezoek. Over het boek De Belgische justitie. Een Kafkaiaanse nachtmerrie, blz.12-15
De Meirleir Dirk - Zichzelf kunnen zijn. Enkele beschouwingen over homo's, lesbiennes en samenlevingscontracten, blz.16-18
Burgelman Jean-Claude - De informatiemaatschappij, blz.19-27
Lindekens Kathy - Twee mannen zo stil. Over het politieke en het persoonlijke, blz.29-31
Poppe Isabelle en Horvath Christophe - Het asiel- en onthaalbeleid. Analyse van de voorontwerpen van wet van Johan Vande Lanotte, blz.32-43
Doom Ruddy - De Palestijnse verkiezingen, blz.44-46

UITGELEZEN

Kerremans Bart - VN 50 jaar. Wij, de volkeren…: België en vijftig jaar Verenigde Naties, Erik Derycke (e.a.), blz.47-48

Maart

Vanneste Luc - Een herkansing voor Dehaene, blz.1-2 (redactioneel)
De Bruyn Dirk - Brokken maken of breuken lijmen? Een kort verhaal over de oude en de nieuwe wereld, blz.3-14
Stouthuysen Patrick - Het cordon sanitaire is een blok aan het been, blz.15-17
Vermeersch Jan - New Labour of de kindertuin van Blair, blz.18-20
Vanneste Luc - Arbeiderscontrole is een versleten begrip. Over voorbijgestreefde ideeën en achterhoedegevechten, blz.21-25
Philips François - Geen dogma, maar een ingesteldheid. De waarde van arbeiderscontrole als analysemethode, blz.26-31
Lamas Rafael - Kruimels voor de werkgelegenheid. De vermeende effecten van een loonkostenverlaging, blz.32-36
De Baene Jean-Marie - Nieuwe diensten en buurtdiensten. Een onontbeerlijk instrument in de strijd tegen werkloosheid, blz.37-44
Gysels Jos - Hoe staat het met onze natuur?, blz.45-47

UITGELEZEN

Kerremans Bart - De verplaatsing van de politiek. Een agenda voor democratische vernieuwing, M.Bovens (e.a.), blz.48

April

Tuyttens Bernard - Lijden socialisten aan nationaal populisme?, blz.1-2 (redactioneel)
Vandenbroucke Frank - Op zoek naar een redelijke utopie. Kanttekeningen bij het Rapport van de Groep van Lissabon, blz.3-27
Dierickx Ludo - De verborgen gedaanten van het nationalisme. Een poging tot begripsafbakening, blz.28-34
Vander Weyden Patrick en Kerremans Bart - Democratie voor de Palestijnen?, blz.35-41
Deschouwer Kris - De nieuwe Belgische senaat, blz.42-46

UITGELEZEN

Selleslach Geert - Van telegraaf tot Telenet. Naar een nieuw communicatiebeleid in België en Vlaanderen?, J.C.Burgelman (e.a.), blz.47-48

Mei

Blommaert Jan - De onzichtbare tekst, blz.1-2 (redactioneel)
Stouthuysen Patrick - HET SIENJAAL - Het plan-Stouthuysen. Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.3-6
Vandenbroucke Frank - HET SIENJAAL - Een sienjaal om aan de slag te gaan. Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.6-12
Dancet Geert en Willekens François - HET SIENJAAL - Het Sienjaal doorgelicht door economen. Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.12-15
Quintelier Guy - HET SIENJAAL - Is een ecologisch contract voldoende? Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.15-18
Kerremans Bart - HET SIENJAAL - Hoe geraak je uit het ontwikkelingsdilemma? Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.18-20
Holthof Marc - HET SIENJAAL - Het einge doel van een maatschappij. Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.20-23
Elchardus Mark - Het einde van een tijdsorde, blz.24-38
Vanlerberghe Myriam en Van Haegendoren Mieke - Meer dan rollenverdeling. Voorstellen voor een modern gezinsbeleid, blz.39-44
Haesendonckx, Marc - Een drugsdebat zonder oogkleppen. Van sociale uitsluiting naar sociale controle, blz.45-56

Juni

Raes Koen - Het afwijzingsfront, blz.1-5 (redactioneel)
Blommaert Jan - Strategieën tegen extreemrechts, blz.6-12
Fröschl Erich - Die Freiheitlichen. Radicaal rechts populisme in Oostenrijk, blz.13-18
Elchardus Mark - Bouwstenen voor een nieuwe tijdsorde, blz.19-37
Spinnewyn Frans - Solidariteit, verzekering en inkomensmobiliteit, blz.38-46

UITGELEZEN

Raes Koen - Van mei '68 tot hand in hand. Nieuwe sociale bewegingen in België 1965-1995, S.Hellemans (e.a.), blz.47-48

*extra nummer - Juli 1996 - Debatstad Gent *

Raes Koen - Debatstad Gent, blz.1-2
De Batselier Norbert - Vlaamse identiteit, blz.3-8
Ryckaert Luk - Een linkse visie op Vlaamsgezindheid, Belgischgezindheid en staatshervorming, blz.8-11
Coolsaet Rik - De wereld in een tijdbreuk, blz.11-16
Bovens M.A.P. - De centrum-loze democratie en het primaat van de politiek, blz.16-18
Buelens Jo - Democratie en Internet: een virtuele realiteit?, blz.18-21
Van Dyck Fons - Een partij in cyberspace, blz.22-25
Elchardus Mark en Debusscher Michiel - Aspecten van de nieuwe sociale kwestie, blz.25-33
Diels Dirk - De verkruimeling van de loonarbeid. Over de nieuwe sociale kwestie, blz.33-39
Vandenbroucke Frank - Pleidooi voor een andere opvatting over de sociale vooruitgang. Is er nog leven na Dehaene II?, blz.39-43
Maes Jef - Armoede, gezin en individu in de nieuwe sociale kwestie, blz.43-48
Verhaeghe Jean Pierre - Sociale ongelijkheid en uitsluiting: reeds in het onderwijs?, blz.48-52
Van den Bossche Luc - Dualisering in het onderwijs. Een oud zeer en een nieuwe aanpak, blz.52-56
Pattyn Frank - De noodzaak van een CO2-reductie, blz.56-58
Colpaert Toon - Stilstaan bij mobiliteit: zeven stellingen om er wat beweging in te krijgen, blz.58-62
Beke Frank - Beheersing van de mobiliteit in de praktijk. De ervaring van de stad Gent, blz.62-64
Raes Koen - Ook kinderen zijn medeburgers. Over kinderen en politiek, blz.65-71
Lindekens Kathy - Kinderrechten in het beleid, blz.71-73
Verhellen Eugeen - Een geo-politiek sociaal contract, blz.73

September

Stouthuysen Patrick - Veiligheid is ook een links thema, blz.1-3 (redactioneel)
Elchardus Mark, Kavadias Dimokritos, Pelleriaux Koen en De Witte Hans - Hoe racisme en rechts-extremisme bestrijden?, blz.4-12
Maes Marc - Een werk van lange adem. De strategie van de christelijke arbeidersbeweging tegen extreemrechts, blz.13-20
Klaasen Martine en Van Geertsom Julien - Water en vuur. De strategie van de scoialistische arbeidersbeweging tegen extreemrechts, blz.21-24
Mareels Geert - Waar is mijn dierbaar vaderland?, blz.25-30
Nelen Ludo - De arbeiderscontrole voorbij. Een Sienjaal voor de modernisering van de syndicale strategie, blz.31-35
Saey Pieter - De lat moet hoger. Een kritiek op Grenzen aan de Concurrentie, blz.36-45

UITGELEZEN

Clauwaert Annick - Kiezen tussen eco en ego, Norbert De Batselier, blz.46-48

Oktober

Raes Koen - Justitie: meer stand dan bijstand?, blz.1-2 (redactioneel)
Vanneste Luc - Syndicale impotentie en radicaal reformisme. Misschien is het ABVV dood, maar weet het dat nog niet, blz.3-10
Bursens Peter - Dolle koeien en de Britse EG-politiek, blz.11-18
Quintelier Guy - HET SIENJAAL - Geven alleen vlotte jongens een Sienjaal?, blz.19-22
Nicaise Ides, Vleugels Ilse en Gos Erik - Een reguliere job voor laaggeschoolden, blz.23-28
Misplon Filip - Handelscheques of dienstencheques?, blz.29-33
Vermeersch Jan - Fair en fatsoenlijk. New Labour in Blackpool, blz.34-37
Essers Ger - Het einde van een sociaal paradijs. Paars in Nederland, blz.38-45

UITGELEZEN

Van Gyes Guy - Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics, Anthony Giddens, blz.46-47

November

Buelens Jo - De klokkenluider in het dorp, blz.1-3 (redactioneel)
Walgrave Stefaan - De 'Connerotte'-volkswoede. De geboorte van een nieuwe sociale beweging?, blz.4-14
Coolsaet Rik - Macht en mondialisering, blz.15-25
Vandewalle Gaston - België, een klein land in een chaotische wereld, blz.26-34
Vander Vennet Rudi - Begrotingssanering en publieke investeringen, blz.35-42
Tuyttens Bernard - De SPD op de tast, blz.43-45

UITGELEZEN

Hooghe Marc - Het draagvlak gefotografeerd. Een enquête naar de collectieve identiteit bij leden, kernleden en beroepskrachten van het ACW…, Guy Van Gyes, blz.46-48

December

Stouthuysen Patrick - Het vertrouwen herstellen, blz.1-3 (redactioneel)
De Hert Paul en Haché Daniel - Over de kleur van veiligheid, blz.4-18
Willockx Freddy - De euro is meer dan een monetaire ingreep. Een breekijzer voor de Europese politieke unie, blz.19-27
Vander Weyden Patrick - De Bosnische verkiezingen. Een consolidatie van het Servisch nationalisme, blz.28-35
Van Trier Walter - Wil het echte recht op arbeid terug opstaan?, blz.36-40
Voorhoof Dirk - Greenpeace en gemanipuleerde sojabonen. De vrijheid van meningsuiting op het spel?, blz.41-43
Molenaers Nadia - Somozisme versus sandinisme. De Nicaraguaanse politiek in de greep van het caudillismo, blz.44-46

UITGELEZEN

Selleslach Geert - Man bijt hond. Over pers, politiek en gerecht, Pol Deltour, blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL STEUN

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

40€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL KORTING

30€/jaar (-25j en +65j)

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL ONLINE

30€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

*Ontdek onze SamPol draagtas.