Abonneer Log in

'1996 - Inhoudstafel'

Inhoud 1996 - Jaargang 3

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari

Raes Koen - Het debat over de sociale zekerheid. Van structuurhervormingen tot toekomstcontracten, blz.1-2 (redactioneel)
Andries Mark - Welke selectiviteit in de sociale zekerheid?, blz.3-8
Vandenbroucke Frank - De solidariteit verstevigen, blz.9-16
De Vits Mia - Solidariteit stopt niet aan de taalgrens, blz.17-18
Buelens Jo - Als gemeenten herverkavelen, blz.19-25
Van Hove Leo - Waar zit al dat geld?, blz.26-28
Stecher-Rasmussen Sören - Hulp voor Bolivia: doekje voor het bloeden, blz.29-31
Itschert Patrick - Internationale normen tegen uitbuiting, blz.32-35
Van Evercooren Dirk - Het wel en wee van de sociale clausule. De OESO-studie 'arbeidsnormen en internationale handel', blz.36-44

UITGELEZEN

Blommaert Jan - Het klauwen van de leeuw. De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw, Marc Reynebeau, blz.45-47
Vanneste Luc - De marges van de macht. Filosofie en politiek in Frankrijk 1981-1995, Rob Devos (e.a.), blz.48

Februari

Van Evercooren Dirk - Licht aan het einde van de Euro-tunnel? Het vervolgverhaal van de EMU en de Euro, blz.1-3 (redactioneel)
Evers Frederik - Het geschokte vertrouwen. Waarom verliest ons gerecht zoveel aanzien?, blz.4-11
Landuyt Renaat - Kafka op bezoek. Over het boek De Belgische justitie. Een Kafkaiaanse nachtmerrie, blz.12-15
De Meirleir Dirk - Zichzelf kunnen zijn. Enkele beschouwingen over homo's, lesbiennes en samenlevingscontracten, blz.16-18
Burgelman Jean-Claude - De informatiemaatschappij, blz.19-27
Lindekens Kathy - Twee mannen zo stil. Over het politieke en het persoonlijke, blz.29-31
Poppe Isabelle en Horvath Christophe - Het asiel- en onthaalbeleid. Analyse van de voorontwerpen van wet van Johan Vande Lanotte, blz.32-43
Doom Ruddy - De Palestijnse verkiezingen, blz.44-46

UITGELEZEN

Kerremans Bart - VN 50 jaar. Wij, de volkeren…: België en vijftig jaar Verenigde Naties, Erik Derycke (e.a.), blz.47-48

Maart

Vanneste Luc - Een herkansing voor Dehaene, blz.1-2 (redactioneel)
De Bruyn Dirk - Brokken maken of breuken lijmen? Een kort verhaal over de oude en de nieuwe wereld, blz.3-14
Stouthuysen Patrick - Het cordon sanitaire is een blok aan het been, blz.15-17
Vermeersch Jan - New Labour of de kindertuin van Blair, blz.18-20
Vanneste Luc - Arbeiderscontrole is een versleten begrip. Over voorbijgestreefde ideeën en achterhoedegevechten, blz.21-25
Philips François - Geen dogma, maar een ingesteldheid. De waarde van arbeiderscontrole als analysemethode, blz.26-31
Lamas Rafael - Kruimels voor de werkgelegenheid. De vermeende effecten van een loonkostenverlaging, blz.32-36
De Baene Jean-Marie - Nieuwe diensten en buurtdiensten. Een onontbeerlijk instrument in de strijd tegen werkloosheid, blz.37-44
Gysels Jos - Hoe staat het met onze natuur?, blz.45-47

UITGELEZEN

Kerremans Bart - De verplaatsing van de politiek. Een agenda voor democratische vernieuwing, M.Bovens (e.a.), blz.48

April

Tuyttens Bernard - Lijden socialisten aan nationaal populisme?, blz.1-2 (redactioneel)
Vandenbroucke Frank - Op zoek naar een redelijke utopie. Kanttekeningen bij het Rapport van de Groep van Lissabon, blz.3-27
Dierickx Ludo - De verborgen gedaanten van het nationalisme. Een poging tot begripsafbakening, blz.28-34
Vander Weyden Patrick en Kerremans Bart - Democratie voor de Palestijnen?, blz.35-41
Deschouwer Kris - De nieuwe Belgische senaat, blz.42-46

UITGELEZEN

Selleslach Geert - Van telegraaf tot Telenet. Naar een nieuw communicatiebeleid in België en Vlaanderen?, J.C.Burgelman (e.a.), blz.47-48

Mei

Blommaert Jan - De onzichtbare tekst, blz.1-2 (redactioneel)
Stouthuysen Patrick - HET SIENJAAL - Het plan-Stouthuysen. Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.3-6
Vandenbroucke Frank - HET SIENJAAL - Een sienjaal om aan de slag te gaan. Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.6-12
Dancet Geert en Willekens François - HET SIENJAAL - Het Sienjaal doorgelicht door economen. Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.12-15
Quintelier Guy - HET SIENJAAL - Is een ecologisch contract voldoende? Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.15-18
Kerremans Bart - HET SIENJAAL - Hoe geraak je uit het ontwikkelingsdilemma? Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.18-20
Holthof Marc - HET SIENJAAL - Het einge doel van een maatschappij. Reactie op het project-Coppieters-De Batselier, blz.20-23
Elchardus Mark - Het einde van een tijdsorde, blz.24-38
Vanlerberghe Myriam en Van Haegendoren Mieke - Meer dan rollenverdeling. Voorstellen voor een modern gezinsbeleid, blz.39-44
Haesendonckx, Marc - Een drugsdebat zonder oogkleppen. Van sociale uitsluiting naar sociale controle, blz.45-56

Juni

Raes Koen - Het afwijzingsfront, blz.1-5 (redactioneel)
Blommaert Jan - Strategieën tegen extreemrechts, blz.6-12
Fröschl Erich - Die Freiheitlichen. Radicaal rechts populisme in Oostenrijk, blz.13-18
Elchardus Mark - Bouwstenen voor een nieuwe tijdsorde, blz.19-37
Spinnewyn Frans - Solidariteit, verzekering en inkomensmobiliteit, blz.38-46

UITGELEZEN

Raes Koen - Van mei '68 tot hand in hand. Nieuwe sociale bewegingen in België 1965-1995, S.Hellemans (e.a.), blz.47-48

*extra nummer - Juli 1996 - Debatstad Gent *

Raes Koen - Debatstad Gent, blz.1-2
De Batselier Norbert - Vlaamse identiteit, blz.3-8
Ryckaert Luk - Een linkse visie op Vlaamsgezindheid, Belgischgezindheid en staatshervorming, blz.8-11
Coolsaet Rik - De wereld in een tijdbreuk, blz.11-16
Bovens M.A.P. - De centrum-loze democratie en het primaat van de politiek, blz.16-18
Buelens Jo - Democratie en Internet: een virtuele realiteit?, blz.18-21
Van Dyck Fons - Een partij in cyberspace, blz.22-25
Elchardus Mark en Debusscher Michiel - Aspecten van de nieuwe sociale kwestie, blz.25-33
Diels Dirk - De verkruimeling van de loonarbeid. Over de nieuwe sociale kwestie, blz.33-39
Vandenbroucke Frank - Pleidooi voor een andere opvatting over de sociale vooruitgang. Is er nog leven na Dehaene II?, blz.39-43
Maes Jef - Armoede, gezin en individu in de nieuwe sociale kwestie, blz.43-48
Verhaeghe Jean Pierre - Sociale ongelijkheid en uitsluiting: reeds in het onderwijs?, blz.48-52
Van den Bossche Luc - Dualisering in het onderwijs. Een oud zeer en een nieuwe aanpak, blz.52-56
Pattyn Frank - De noodzaak van een CO2-reductie, blz.56-58
Colpaert Toon - Stilstaan bij mobiliteit: zeven stellingen om er wat beweging in te krijgen, blz.58-62
Beke Frank - Beheersing van de mobiliteit in de praktijk. De ervaring van de stad Gent, blz.62-64
Raes Koen - Ook kinderen zijn medeburgers. Over kinderen en politiek, blz.65-71
Lindekens Kathy - Kinderrechten in het beleid, blz.71-73
Verhellen Eugeen - Een geo-politiek sociaal contract, blz.73

September

Stouthuysen Patrick - Veiligheid is ook een links thema, blz.1-3 (redactioneel)
Elchardus Mark, Kavadias Dimokritos, Pelleriaux Koen en De Witte Hans - Hoe racisme en rechts-extremisme bestrijden?, blz.4-12
Maes Marc - Een werk van lange adem. De strategie van de christelijke arbeidersbeweging tegen extreemrechts, blz.13-20
Klaasen Martine en Van Geertsom Julien - Water en vuur. De strategie van de scoialistische arbeidersbeweging tegen extreemrechts, blz.21-24
Mareels Geert - Waar is mijn dierbaar vaderland?, blz.25-30
Nelen Ludo - De arbeiderscontrole voorbij. Een Sienjaal voor de modernisering van de syndicale strategie, blz.31-35
Saey Pieter - De lat moet hoger. Een kritiek op Grenzen aan de Concurrentie, blz.36-45

UITGELEZEN

Clauwaert Annick - Kiezen tussen eco en ego, Norbert De Batselier, blz.46-48

Oktober

Raes Koen - Justitie: meer stand dan bijstand?, blz.1-2 (redactioneel)
Vanneste Luc - Syndicale impotentie en radicaal reformisme. Misschien is het ABVV dood, maar weet het dat nog niet, blz.3-10
Bursens Peter - Dolle koeien en de Britse EG-politiek, blz.11-18
Quintelier Guy - HET SIENJAAL - Geven alleen vlotte jongens een Sienjaal?, blz.19-22
Nicaise Ides, Vleugels Ilse en Gos Erik - Een reguliere job voor laaggeschoolden, blz.23-28
Misplon Filip - Handelscheques of dienstencheques?, blz.29-33
Vermeersch Jan - Fair en fatsoenlijk. New Labour in Blackpool, blz.34-37
Essers Ger - Het einde van een sociaal paradijs. Paars in Nederland, blz.38-45

UITGELEZEN

Van Gyes Guy - Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics, Anthony Giddens, blz.46-47

November

Buelens Jo - De klokkenluider in het dorp, blz.1-3 (redactioneel)
Walgrave Stefaan - De 'Connerotte'-volkswoede. De geboorte van een nieuwe sociale beweging?, blz.4-14
Coolsaet Rik - Macht en mondialisering, blz.15-25
Vandewalle Gaston - België, een klein land in een chaotische wereld, blz.26-34
Vander Vennet Rudi - Begrotingssanering en publieke investeringen, blz.35-42
Tuyttens Bernard - De SPD op de tast, blz.43-45

UITGELEZEN

Hooghe Marc - Het draagvlak gefotografeerd. Een enquête naar de collectieve identiteit bij leden, kernleden en beroepskrachten van het ACW…, Guy Van Gyes, blz.46-48

December

Stouthuysen Patrick - Het vertrouwen herstellen, blz.1-3 (redactioneel)
De Hert Paul en Haché Daniel - Over de kleur van veiligheid, blz.4-18
Willockx Freddy - De euro is meer dan een monetaire ingreep. Een breekijzer voor de Europese politieke unie, blz.19-27
Vander Weyden Patrick - De Bosnische verkiezingen. Een consolidatie van het Servisch nationalisme, blz.28-35
Van Trier Walter - Wil het echte recht op arbeid terug opstaan?, blz.36-40
Voorhoof Dirk - Greenpeace en gemanipuleerde sojabonen. De vrijheid van meningsuiting op het spel?, blz.41-43
Molenaers Nadia - Somozisme versus sandinisme. De Nicaraguaanse politiek in de greep van het caudillismo, blz.44-46

UITGELEZEN

Selleslach Geert - Man bijt hond. Over pers, politiek en gerecht, Pol Deltour, blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.