Abonneer Log in

'1999 - Inhoudstafel'

Inhoud 1999 - Jaargang 6

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari - nummer 0 = 5 jaar Sampol

Selleslach Geert - Restyling Sampol, of sober en niet saai, blz.1 (redactioneel)
Abicht Ludo, Theo Rombouts, Johan Vande Lanotte, Johan Leman, Pieter De Gryse en Ronny Tielen - Op de vlucht. Over migratie en asielbeleid. Inleiding artikels Sampol nr.1, januari 1999, blz.2-5

Januari

Raes Koen - Het culturele liberalisme, blz.1-2 (redactioneel)
Abicht Ludo - Voor de onmiddellijke en totale afschaffing van alle onrecht, blz.3-9
De Gryse Pieter - Oorlogsvluchtelingen verdienen beter, blz.10-17
Rombouts Theo - Een pro-actief migratie- en asielbeleid, blz.18-22
Vande Lanotte Johan - Streng aan de poort, rechtvaardig in het land, solidair in de wereld, blz.23-33
Leman Johan - Billijkheid, maar geen 'buonismo', blz.34-36
Tielen Ronny - Onze solidariteit onder druk van migratie en asiel, blz.37-42
Pauwels Caroline - The market is the message, blz.44-45

Februari

Buelens Jo - Een Belgisch Witteke, blz.1-2 (redactioneel)
Borghs Paul - Huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Vraagtekens bij de traditie, blz.3-10
Deltour Pol - Het ongemak van een tegenmacht, blz.11-16
Voorhoof Dirk - Regionale televisie in Vlaanderen. Nieuwe dynamiek of voorthollende commercialisering?, blz.17-21
Benijts Tim - Investeren in milieu, tewerkstelling of ontwikkelingssamenwerking, blz.22-29
Elchardus Mark - Democratie zonder politiek?, blz.30-43
Biltereyst Daniël - Slecht nieuws van over de grens. Over politiek, media en nation-building, blz.44-46

UITGELEZEN

De Meirleir Dirk - Wapens zijn geen bananen.Wapenhandel, mensenrechten, het recht op vrede, L.De Brabander, blz.47-48

Maart

Vermeersch Jan - De derde weg, blz.1-2 (redactioneel)
Vandenbroucke Frank - De Europese sociaaldemocratie en Labours Derde Weg. Convergentie, meningsverschillen en gemeenschappelijke vragen, blz.3-18
Elchardus Mark - De derde weg volgens Anthony Giddens, blz.19-27
Deschouwer Kris - Habemus papam. Juryverslag van de Emile Zola-wedstrijd 1999, blz.28-29 (Emile Zola-prijs)
Van Kerckhove Yves - De laatste oproep. De nakende ondergang van het Vlaamse cultuurwezen, blz.30-35 (Emile Zola-prijs)
Elchardus Mark en Smits Wendy - Een paar bouwstenen voor een democratisch project, blz.36-46
Pauwels Caroline - Baas op eigen buis?, blz.47-48

April

Blommaert Jan - Allochtonen, geweld en veiligheid, blz.1-2 (redactioneel)
Bursens Peter - De Belgische publieke opinie en de Europese Unie. Volgt de bevolking haar eurofiele opinieleiders?, blz.3-11
Vandewalle Gaston - Een tweede adem voor de sociaaldemocratie?, blz.12-21
Calmeyn Stefaan - De één zijn nood is de ander zijn brood. Over de staatsschuld en andere oneindige verhaaltjes, blz. 22-29 (Emile Zola-prijs)
Dufour Christian - Zes maanden overleg over de 35-urenweek in Frankrijk, blz.30-35
Zemni Sami - Het Algerijnse drama. Over mythes en realpolitiek, blz.36-45
Biltereyst Daniël - Oorlog in Europa. Kosovo en het desinformatiegevecht, blz.46-48

Mei

Van Evercooren Dirk - Barbaarse economen, blz.1-2 (redactioneel)
Frank Max - Profiel van de Belgische belastingbetaler, blz.3-9
Suykens Lucien - Een gevecht op punten. Over de eeuwigdurende strijd tegen de fiscale fraude, blz.10-14
Dries Koen - De Nieuwe Fiscale Cultuur, blz.15-23
Van Aelst Peter en Walgrave Stefaan - De macht van het getal. Over de symbolische strijd rond betogersaantallen, blz.24-31
Pelleriaux Koen en Elchardus Mark - Verdraagzaamheid in Vlaanderen. Een onderzoek over de evolutie van het etnocentrisme, blz.32-39
Elchardus Mark - Een merkwaardige passie. De Belgische Progressieve socialisten en nationalisme, blz.40-42
Segers Katia - Een orkest zonder strijkers. Er zit te weinig muziek in het muziekdecreet, blz.43-45

UITGELEZEN

Rutten Milan - De mens: een remedie voor de mens, Reginald Moreels, blz.46-47
Humblet Patrick - La saga de Clabecq. Du nauffrage au sauvetage, A. Zenner / Debout! L'esprit de Clabecq, R.D'Orazio, blz.47-48

Juni

Raes Koen - Universele plichten van de mens. Een gevaarlijk ballonnetje, blz.1-2 (redactioneel)
Van den Broeck Bob - De democratische staat en de antidemocratische partijen, blz.3-13
Deltour Pol - Racisme bestrijden zonder kleerscheuren voor de pers, blz.14-18
Kavadias Dimokritos, Siongers Jessy en Stevens Frank - Jongeren en politiek, blz.19-33
Leroy Fons en Van Rooy Wim - Het heilig doopsel. De wielersport als spiegel van onze maatschappij, blz.34-37
Pauwels Caroline - Waar zit onze cultuurpolitiek?, blz.38-39
Ryckaert Luk - Lezersbrief: Neen, wij zijn geen Belgische nationalisten. Een antwoord van BPS aan Mark Elchardus, blz.40

September

Raes Koen - Alleen wat meer S kan de P redden, blz.1-2 (redactioneel)
Deschouwer Kris - De ongewenste kinderen van de moeder aller verkiezingen, blz.3-7
Stouthuysen Patrick - Kroniek van een aangekondigd huwelijksbedrog. Over het Vlaamse en federale regeerakkoord, blz.8-13
Michiels Mark - Van weerloosheid naar weerbaarheid. Lessen uit de Brusselse strijd tegen extreemrechts, blz.14-17
Vandewalle Gaston - Europa in de ban van rechts. Balans van de Europese verkiezingen, blz.18-20
Huyghe Willi - Het jonge geweld. Over jongerencultuur en jeugdbeleid, blz.21-35
Borgo Esmeralda - Naar duurzamere productie- en consumptiepatronen? Over ecologische en sociale labels, blz.36-42
Vanneste Luc - Racisme is tegen ons. Verslag van het ABVV-seminarie over extreemrechts, blz.43-46

UITGELEZEN

Jacobs Dirk - Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland, J.Shuster, blz.47-48

Oktober

Stouthuysen Patrick - Bestuurlijke vernieuwing waar burgers beter van worden, blz.1-2 (redactioneel)
Szreter Simon - Een nieuwe politieke economie voor New Labour. Het belang van sociaal kapitaal, blz.3-17
Goyvaerts Peter - Pleidooi voor een slagvaardige publieke omroep, blz.18-25
Vanderweyden Katrijn - De pluriactieve maatschappij. Over een samenleving die niet alleen oog heeft voor arbeid, blz.26-32
Humbeeck Kris - Boon en de komst van de trein. Uit "het 'averechts' boemeltje van Boon", blz.33-37
Vermeersch Jan - De vrije val van de SPD, blz.38-40
Bonte Hans - Financiële participatie: een offensief dossier, blz.41-43
Biltereyst Daniël - Big Brother als metafoor, blz.44-46

UITGELEZEN

De Wilde Bart - Zolang er scheepsbouwers zingen…. , Jan Vromman, blz.47-48

November

Blommaert Jan - De tanden van Lumumba, blz.1-3 (redactioneel)
Jegers Marc - Ieder zijn verantwoordelijkheid. Over verantwoord ondernemerschap en politiek, blz.4-6
Voorhamme Robert en De Cock Olivier - Verantwoord ondernemerschap. Voorstellen van de SP aan de nieuwe ondernemer, blz.7-16
De Wilde Bart - Kinderen en arbeid: onverzoenbaar of toch niet?, blz.17-21
Vanneste Luc - Een vakbondsproject voor de eenentwintigste eeuw, blz.22-32
Van Langenhove Luk - De overheid als wegbereider voor de informatiesamenleving, blz.33-38
Mortelmans Dimitri en Damen Sofie - Sinte en Sante: de goden van het materialisme, blz.39-45
Segers Katia - Het recht van de oplage. De scherpe kant van royalty watching, blz.46-48

December

Raes Koen - Grote rijkdom is onrecht, blz.1-2 (redactioneel)
Jansen Tom - Het Nederlandse belastingplan. Robuustheid boven rechtvaardigheid, blz.3-13
Rutten Milan - Een voetnoot in de Belgische geschiedenis. De hervorming van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, blz.14-19
Benijts Tim - Arbeidsvriendelijk beleggen. Kansen en beperkingen van ethische beleggingsfondsen, blz.20-28
Elchardus Mark - De wijsheid van het electoraat en de orakelende sjamanen. Bedenkingen naar aanleiding van De opmars van de Calimero's, blz.29-36
Spinnewyn Frans - Over Calimero's en andere verantwoordelijkheden, blz.37-39
Pauwels Caroline - Business as usual. Over Seattle en de sluipende liberalisering van de mediasector, blz.40-42
Vandewalle Gaston - Een processie van Echternach. Het moeizame verloop van het CO2 overleg, blz.43-46

UITGELEZEN

Tielen Ronny - Nieuwkomers in de politiek. Het parlementair debat omtrent kiesrecht voor vreemdelingen in Nederland en België (1970-1997), D.Jacobs, blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL STEUN

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

40€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL KORTING

30€/jaar (-25j en +65j)

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL ONLINE

30€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

*Ontdek onze SamPol draagtas.