Abonneer Log in

'Perspectief op een participatiemaatschappij. Op weg naar een duurzaam sociaal stelsel'

Uitgelezen

Samenleving & Politiek, Jaargang 13, 2006, nr. 8 (oktober), pagina 59 tot 60

Perspectief op een participatiemaatschappij. Op weg naar een duurzaam sociaal stelsel

H. Klamer, G. Dolsma en J.-W. Van den Braak
Van Gorcum, Assen, 2005

Over participatie van de burger werden al heel wat boeken volgeschreven. In dit boek van Huib Klamer, Guusje Dolsma en Jan-Willem van den Braak wordt de problematiek benaderd vanuit de vraag naar de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.
Bij die benadering nemen de auteurs geen neutraal standpunt in, maar gaat hun kijk op een participatiemaatschappij uit vanuit de principes van het christelijk-sociaal denken. Daarbij geven ze een nieuwe invulling aan begrippen als solidariteit, persoonlijke verantwoordelijkheid en subsidiariteit. Maar er is meer want de auteurs zijn allen verbonden aan de VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland zodat dit boek in dubbel opzicht ‘gekleurd’ is.

Met Perspectief op een participatiemaatschappij bieden de auteurs een omvattende analyse van de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij en de daarmee gepaard gaande veranderingen in ons sociaal stelsel. Het behandelt de achterliggende principes, beargumenteert de noodzaak voor verandering, geeft ideeën voor alternatieven en beschrijft de praktische gevolgen die dit alles heeft voor het sociaal beleid van organisaties.
Het boek is opgebouwd uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de principes, het fundament van de verzorgingsstaat geschetst en wordt de vraag beantwoord wat er van de verzorgingsstaat op vandaag overblijft. In het tweede hoofdstuk brengen de auteurs argumenten aan voor de noodzaak voor de overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Het derde hoofdstuk schetst de contouren van een participatiemaatschappij en verbindt dit met het Nederlandse overlegmodel. In het laatste hoofdstuk komen de auteurs op voor nieuwe accenten in het sociaal ondernemingsbeleid.
Dit boek is sterk gericht op de Nederlandse situatie, maar brengt een thema aan dat iedere verzorgingsstaat aanbelangt. Dat de auteurs geen wetenschappelijk werk hebben geschreven, maar vooral hun standpunt hebben uitgewerkt over de toekomst van de verzorgingsstaat, nodigt enkel maar uit tot discussie, een discussie die niet uit de weg mag worden gegaan.

Samenleving & Politiek, Jaargang 13, 2006, nr. 8 (oktober), pagina 59 tot 60

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.