Abonneer Log in

Stef Renodeyn

portfolio

Samenleving & Politiek, Jaargang 17, 2010, nr. 10 (december), pagina 33 tot 40

Stef Renodeyn heeft voor de fotoreeks De Mens die ik ben vier jaar in Antwerpen rondgezworven en mensen opgezocht aan de rand van de samenleving: thuislozen, verslaafden, bedelaars, sociaal mislukten. Hij bracht tijd met hen door en fotografeerde hen in de omgeving waar hij hen aantrof. ‘Deze mensen mogen dan al maatschappelijk mislukt zijn, als mensen zijn ze dat nooit om de simpele reden dat ze bestaan’, zegt hij zelf. Voor Renodeyn was dit project een diepgaand onderzoek naar het wezen van betrokkenheid en solidariteit, en tegelijk hiermee het bevragen van de eigen identiteit. Overigens vragen waar hij nog altijd geen antwoord op heeft. Een selectie van de foto’s werd gebundeld in het boek De Mens die ik ben (Roularta books). Momenteel fotografeert hij nog altijd de zelfkant in Antwerpen. U vindt zijn portfolio op www.stefrenodeyn.be.

Samenleving & Politiek, Jaargang 17, 2010, nr. 10 (december), pagina 33 tot 40