Abonneer Log in

Transgender Infopunt

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 20, 2013, nr. 8 (oktober), pagina 56 en 65

Door de oprichting van het Transgender Infopunt op 15 maart 2013, met projectsubsidies van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet, werd een centraal informatiecentrum voor transgenderisme geïnstalleerd. Het Transgender Infopunt is toegankelijk voor iedereen die met vragen zit over het thema. Het hoge aantal oproepen toont de noodzaak ervan aan.

De toegenomen aandacht voor het transgender thema in media en beleid, leidt meer mensen tot bij gespecialiseerde hulp. Internationaal staat Vlaanderen met het genderteam aan het UZ Gent aan de top op het vlak van medische zorg ten aanzien van transgender personen. De instroom bij het UZ Gent is de laatste jaren sterk toegenomen. Ze evolueerden van een gemiddelde van 17 volwassen patiënten per jaar in de jaren 1990, tot 27 in de jaren 2000, tot gemiddeld 77 patiënten per jaar tijdens de laatste drie jaren (2009-1012). Dezelfde evolutie is merkbaar op kortere termijn bij het kinderteam: waar zij tien jaar geleden slechts een handvol dossiers hadden, worden er nu haast 40 nieuwe gezinnen per jaar geregistreerd. Het valt te verwachten dat de vraag naar informatie en zorg enkel zal toenemen.

Deze evolutie getuigt van een verbeterde toegang tot zorg, maar creëert tevens langere wachtlijsten. Een ander merkbaar effect zijn de toegenomen vragen van niet-medische aard waar artsen en psychologen mee te maken krijgen. Een transgender persoon die een transitie (rolomschakeling) doormaakt, kent naast de medische transitie immers ook een sociale en juridische transitie. Uiteraard hebben ook de naasten (partners, ouders, familie, vrienden, scholen, werkgevers, collega’s) vragen. Ook transgender personen die geen medische hulp wensen, kunnen met vragen over discriminatie, of informatie over activiteiten voor transgender personen bij het Infopunt terecht.

In de algemene eerste- en tweedelijnshulp is de kennis omtrent transgenderisme erg schaars. Belgisch onderzoek heeft aangetoond dat, hoewel de meerderheid van artsen en hulpverleners niet afwijzend reageert op hulpvragen van transgender patiënten, zij voornamelijk met een gebrek aan informatie kampt. Ze weet niet naar welke voorzieningen ze hen kan doorverwijzen. Het Transgender Infopunt verzamelt informatie over gekende artsen en beschikt zodoende over een actueel overzicht van hulpverleners op dit thema. Ook huisartsen of psychologen met vragen kunnen bij het Infopunt terecht.

De beeldvorming over transgenderisme is vaak nog erg onduidelijk en stereotiep. Het gebrek aan kennis bij mediamakers groot. Dit zorgt voor misconcepties, en vaak een verwarring met homoseksualiteit. Journalisten kunnen bij het Infopunt terecht voor correcte informatie en cijfers, en vinden op de website schrijftips terug indien zij over dit thema willen berichten.

Tot slot kunnen ook de politieke overheden en instellingen bij het Transgender Infopunt terecht. Het transgender thema is immers een erg recent beleidsthema voor diverse politieke overheden en instanties. Sinds 2009 zijn transgender personen expliciet doelgroep van het Vlaamse gelijkekansenbeleid van Pascal Smet. Intussen krijgt het Infopunt ook een projectsubsidie van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Ook in het recente interfederaal Actieplan ter bestrijding van homo- en transfoob geweld en discriminatie zijn heel wat actiepunten ten aanzien van transgender personen opgenomen.

Sinds de lancering op 15 maart 2013, en met een halftijdse bezetting, krijgt het Infopunt een vijftal oproepen per dag, zowel per telefoon als per mail. Ongeveer de helft van deze oproepen is afkomstig van een transgender persoon zelf, de andere helft zijn oproepen van naasten. Dit zijn zowel vragen naar informatie als ondersteunende gesprekken. Tevens ontvangt het Infopunt regelmatig vragen voor een persoonlijk gesprek, zowel van transgender personen zelf, maar ook van ouders, partners, begeleiders. De website wordt druk bezocht: sinds de lancering ontving het Infopunt ruim 5000 unieke bezoekers, met een return percentage van 45%. Ontbrekende of nieuwe informatie die hen bereikt, wordt op continue basis aangevuld op de website.

In het komende werkjaar wil het Infopunt niet alleen de centrale werking verderzetten, maar tevens de reeds gevoelde lacunes waar mogelijk opvullen. Zo werd al duidelijk dat er nood is aan informatie gericht op partners van een transgender persoon. Het Infopunt organiseerde daaromtrent op 23 oktober jongstleden een informatie- en ontmoetingsavond in de Casa Rosa in Gent.

Joz Motmans

Transgender Infopunt - open enkel op donderdag en vrijdag
gratis nummer 0800 96 316
contact@transgenderinfo.be
www.transgenderinfo.be

Samenleving & Politiek, Jaargang 20, 2013, nr. 8 (oktober), pagina 56 en 65

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.