Abonneer Log in

Uilenspel vzw

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 21, 2014, nr. 3 (maart), pagina 48 tot 49

Uilenspel vzw wil de ontwikkelingskansen van kinderen en ouders uit kansarme gezinnen uit Gentse wijken verbreden via buurtsolidariteit. Onze vrijwilligers gaan gedurende 1 uur per week aan huis bij een gezin en ondersteunen op een speelse manier de schoolse vaardigheden van het kind. De positieve en ongedwongen aandacht prikkelt de motivatie van het kind en de ouders. De langdurige begeleiding schept bovendien een vertrouwensband tussen vrijwilliger en gezin, waarmee nieuwe netwerken en buurtintegratie worden gestimuleerd. Want groeien doen we samen.

DROMEN WAARMAKEN

Uilenspel werd opgericht in december 2008 op initiatief van een aantal buurtbewoners uit de Sint-Bernadettestraat en omgeving. In de sociale tuinwijk Sint-Bernadette (Gent) bleek al langer een vraag naar schoolse ondersteuning. In januari 2009 startten 15 buurtbewoners met de begeleiding van een kindje in de Bernadettewijk. Ondertussen is Uilenspel actief in 4 Gentse wijken, waarbij al meer dan 160 vrijwilligers een kindje begeleiden.
Uilenspel wil SpelenderWijs kansen geven aan kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en het tweede leerjaar. Elke vrijwilliger bezoekt wekelijks een gezin aan huis en werkt vanuit het principe ‘spelend leren’. Spel is immers een belangrijke en motiverende leermethode voor het kind. Ouders worden betrokken tijdens de begeleiding zodat ze de nodige handvaten aangereikt krijgen om zelf hulp te bieden aan hun kinderen. Ook de buurtscholen en buurt-organisaties zijn een belangrijke partner. Zij selecteren gezinnen die in aanmerking komen en volgen de gezinnen en de vrijwilligers op.
De ouders appreciëren de individuele ondersteuning die wordt geboden aan hun kind(eren). Doordat ze ondersteuning krijgen van een vaste vrijwilliger, ontstaat er vaak een vertrouwensband tussen ouders en vrijwilliger.
Het wekelijkse begeleidingsuurtje vormt dan een uitgelezen moment om elkaar en elkaars leefwereld beter te leren kennen. Voor de gezinnen biedt de ondersteuning mogelijkheden om contacten aan te knopen buiten de eigen kring of netwerk. Ouders worden versterkt in hun ondersteunende rol. Ook de vrijwilligers ervaren de contacten met gezinnen met een andere sociaal-culturele en/of economische achtergrond als erg verrijkend.
Uilenspel zorgt voor een professionele omkadering en ondersteuning voor de vrijwilligers. Naast de verplichte basisvorming voorzien we jaarlijks in vier specifieke vormingen rond thema’s als taalstimulering en spelend leren. Daarnaast krijgt elke vrijwilliger een pakket basismateriaal, en beschikken we over een collectie educatieve spelletjes en boekjes. Jaarlijks organiseert Uilenspel een aantal activiteiten voor gezinnen en vrijwilligers zoals een sinterklaasfeest, paasraap, uitstap, …

DE TOEKOMST IS AAN DE BUURT

Uilenspel wordt voortgestuwd door de kracht van buurtsolidariteit. Ons verhaal kent niet alleen een sterke toename in aantal deelnemers, maar wordt bovendien steeds intenser. Buren met verschillende achtergrond leren elkaar kennen en respecteren, en nemen elkaar mee op sleeptouw naar verschillende activiteiten in de buurt.
We gaan door op ons elan en starten een vijfde antenne op in de Machariuswijk in de loop van 2014. Daar haken we aan op de werking van de unieke buurtgroep ‘de Buren van de Abdij’. We smeden momenteel een aantal plannen om onze doelgroep dichter bij hun werking en activiteiten te betrekken. Een aantal buren engageerden zich reeds als begeleider van een kindje in hun wijk.
Op initiatief van een groep vrijwilligers organiseerde Uilenspel in november 2013 het eerste Uilenspel Kunstfestival. Het werd een onvergetelijke dag waar meer dan 400 kinderen en ouders van verschillende achtergronden samen proefden van diverse kunstvormen. Het enthousiasme, plezier en de interactie tijdens de initiaties en workshops was zo groot dat we nu al de tweede editie van het Uilenspel Kunstfestival inplanden op zaterdag 22 november 2014 in het Monasterium Poortackere: Save the date!

Griet Labee
Coördinator Uilenspel vzw
Meer weten? Neem een kijkje op onze website www.uilenspel.be of volg ons via Facebook.

Samenleving & Politiek, Jaargang 21, 2014, nr. 3 (maart), pagina 48 tot 49

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.