Abonneer Log in

Full Social Jacket

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 21, 2014, nr. 7 (september), pagina 47 tot 48

Op een moment dat iedereen zich vragen stelt bij de toekomst van onze sociale bescherming, reikt Full Sociale Jacket een nieuwe manier aan om het debat rond dit topic mogelijk te maken: aan de hand van een webdocumentaire wordt gepeild naar wat leeft op vlak van pensioenen, terugbetaling van gezondheidszorg, wedertewerkstelling,… Via tien concrete verhalen wordt het woord gegeven aan iedereen: betrokken instellingen, maatschappelijk middenveld, sociale partners, beleidsmakers en burgers. Full Social Jacket is een project van de FOD Sociale Zekerheid, een experiment voor een overheidsdienst!

WAAROM PRATEN OVER SOCIALE BESCHERMING?

Tom Auwers, directeur-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid, kadert: "Hoe ziet de sociale bescherming er vandaag in Europa uit? En hoe zal dat in de toekomst zijn nu elk land geconfronteerd wordt met zware besparingsuitdagingen? Sociale diensten, zowel uit de openbare als de privésector, geven mee vorm aan de sociale bescherming. We spreken dan over voorschoolse opvang, toegang tot de gezondheidszorg, hulp bij huisvesting, pensioenen,... Ze maken deel uit van onze samenleving. Maar worden ze in tijden van crisis voldoende beschermd door het nationale en Europese beleid? En welke sociale jas willen we zelf in de toekomst?"

Europa gaat door een moeilijke periode, niet alleen economisch en financieel, maar ook op moreel vlak. Stijgende werkloosheid, toenemende armoede, voelbare onrust, dalende consumptie: Europese burgers zijn kwetsbaar en bezorgd. De uitgaven voor de diensten voor sociale bescherming zijn daarentegen overal in Europa verminderd. De FOD Sociale Zekerheid besloot dan ook met dit project de burger bewust te maken van hoe belangrijk het is stil te staan bij de toekomst van onze sociale jas.

EN JIJ? WELKE SOCIALE JAS WIL JIJ?

"Full Social Jacket staat voor tien verhalen uit het leven gegrepen: over de nood aan kinderopvang, vrijwilligers in Italië die werken met drugsverslaafde jongeren, de Duitse Hans die rond moet komen met een pensioen van 400 euro, twee Franse burgers die vroeger mensen aan het werk hielpen maar nu zelf werkloos zijn, tot senioren in Finland die dankzij thuiszorg langer thuis kunnen wonen. Full Social Jacket wil mensen bewust maken dat we allemaal betrokken partij zijn als het gaat over de sociale bescherming", legt projectleider Manuel Paolillo uit. "We hebben het beeldmateriaal aangevuld met getuigenissen van erkende experten zoals Pierre Pestieau en Frank Vandenbroucke, infographics en links naar extra informatie. Via een online game kan iedereen ook mee vorm geven aan een sociale jas door te antwoorden op concrete vragen rond solidariteit. Hoe sta je bijvoorbeeld tegenover de kosten in de gezondheidszorg: moet dit volledig gratis zijn of moet iedereen zijn plan trekken?"

WAT NU?

Het materiaal is online gratis beschikbaar voor iedereen om te bekijken en te delen: de volledige documentaire of de afzonderlijke videofragmenten. Met meer dan 8.000 views werd er een breder publiek bereikt dan zou lukken met een klassiek rapport. "De afgelopen maanden heeft het publieke debat rond de toekomst van de sociale bescherming niet stilgelegen", legt Tom Auwers uit. "We proberen, telkens als er een topic uit onze webdocumentaire in de actualiteit komt, dit debat mee te voeden en te ondersteunen door het delen van onze videofragmenten of via onze sociale media het topic extra onder de aandacht te brengen. Maar daar stopt het niet. We werken aan een reizende tentoonstelling die letterlijk bestaat uit jassen met reflecties van mensen over de toekomst van de sociale bescherming en panelen die het onderwerp wat meer toelichten. We hopen dat verschillende organisaties in België onze tentoonstelling tijdelijk onderdak willen bieden om zo het thema in de spotlights te zetten. Ondertussen hebben we de RSZ en de KULeuven daartoe al bereid gevonden. We hopen op nog meer organisaties."

"Full Social Jacket was en is voor ons nog altijd een experiment", besluit Tom Auwers. "Maar het was een positieve reis tot nu toe. Binnenkort komt een nieuwe federale regering. We hopen dat we samen met hen ons project nog meer kunnen verspreiden en uitbouwen. En wie weet starten we wel eens met een nieuw experiment in de toekomst. Ik denk dat iedereen er baat bij heeft als we samen stilstaan bij de sociale jas die we in de toekomst graag willen. Het bewijs daarvan was nog niet zo lang geleden waar er een debat ontstond over de toekomst van onze pensioenen na het rapport van de pensioencommissie. Ook wij hebben onze schouders mee gezet onder dat rapport. Dat is fundamenteel onze rol: het Belgisch sociaal model mee vorm geven en samen met anderen bekijken hoe ze in de toekomst vorm kan krijgen."

Wim Vermeersch

www.fullsocialjacket.org
www.facebook.com/fullsocialjacket
@FullSocJacket

Samenleving & Politiek, Jaargang 21, 2014, nr. 7 (september), pagina 47 tot 48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.