Abonneer Log in

AWSA-Be

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 23, 2016, nr. 2 (februari), pagina 53 tot 54

Arab Women’s Solidarity Association-Belgium (AWSA-Be) is een feministische vereniging in Brussel, die onafhankelijk is van welke nationale, politieke of religieuze stroming dan ook. AWSA-Be werd in 2006 opgericht om een lacune op te vullen in het Brusselse verenigingslandschap. Het ontbrak namelijk aan een seculiere vereniging die enerzijds gericht is op de bevordering van de rechten van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld en anderzijds op het overbruggen van de kloof tussen de verschillende culturen via vrouwen en ten behoeve van vrouwen.

Om beter te begrijpen met welke problemen en crises migranten geconfronteerd worden, is kennis nodig van de manier waarop zij daarvoor in hun land van oorsprong leefden. Zij hadden vóór hun aankomst in Europa immers ook een leven. Je kunt niet over integratie spreken en je daarbij alleen richten op hetgeen in onze wijken gebeurt. Alles houdt verband. Er moeten bruggen worden geslagen, dit keer vanuit het Zuiden naar het Noorden, door positieve rolmodellen en actieve bewegingen te tonen, door progressieve activisten uit die landen onder de aandacht te brengen. Er kan ook niet over integratie worden gesproken zonder het over migrantenvrouwen te hebben. We kunnen geen synergiën verwezenlijken als we niet de feministische bewegingen in al hun diversiteit erbij betrekken. Antiracisme zonder een genderperspectief is onvoldoende. Migrantenvrouwen ervaren immers vaak een dubbele discriminatie.

Om die redenen verzorgt AWSA-Be animaties en vormingen. Die zijn hoofdzakelijk gericht op het publiek van verenigingen voor alfabetisering die met name werken aan de emancipatie van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld. We vullen hun taal- en praktische lessen aan met meer specifieke vorming waarvoor AWSA-Be haar expertise aanbiedt.

Onze vereniging beschikt sinds enkele jaren over een bibliotheek met de naam ‘Wallada’, naar de beroemde Andalusische dichteres. Ze bevat honderden titels, van romans en verslagen over de thema’s vrouwen en de Arabische wereld, tot artikelen en kinderboeken, en talrijke naslagwerken over de Arabische literatuur voor vrijetijdsbesteding of onderzoek.

AWSA-Be organiseert tevens uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten: lezingen, debatten, literaire ontmoetingen, solidariteitsavonden, een koor dat in het Arabisch zingt, tentoonstellingen, cafébezoeken ter bevordering van een in sociaal en genderopzicht gemengde samenleving, cursussen Arabisch, avonden voor de promotie van vrouwelijke kunstenaars, workshops over verschillende thema’s zoals vrouwenrechten, feminisme, identiteiten, enzovoort. Onze vereniging neemt ook deel aan talrijke culturele evenementen, festivals en andere bijeenkomsten ter bevordering van vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid in de wereld.

We pikken er twee komende activiteiten van AWSA-Be uit:

- 6 maart, 11u: ‘Vrouwen op café’. AWSA-Be organiseert bezoeken aan bepaalde cafés in Brussel die gewoonlijk uitsluitend mannelijke klanten hebben. Doel van deze bezoeken is een ruimte te creëren die vanuit het oogpunt van gender, maar ook vanuit dat van origines en sociale lagen, gemengd is. Deze bezoeken bieden tevens de gelegenheid voor respectvolle en open ontmoetingen tussen mannen en vrouwen. Het idee is ontstaan naar aanleiding van de constatering dat het aantal ‘mannencafés’ in verschillende wijken van Brussel groot is en dat deze segregatie een zeker onbehagen veroorzaakt. AWSA-Be streeft naar gelijkheid van vrouwen en mannen, naar openstelling voor anderen, naar wederzijds respect en vertrouwen. Het impliciete verbod dat vooral de vrouwen in die wijken belemmert deze cafés binnen te gaan, heeft ons dan ook geraakt. Sinds de start van onze bezoeken in maart 2009 heeft onze actie ‘Vrouwen op café’ veel losgemaakt. De reacties zijn overwegend positief en talrijk.

- 8 maart, 18u30: Open deur avond van het koor Zamâan AWSA. Ons koor Zamâan AWSA wordt begeleid door beroepsmusici en bestaat uit m/v’s met verschillende achtergronden. Het koor maakt integraal deel uit van AWSA-Be. Zijn doelstellingen stemmen overeen met die van onze vereniging: door middel van de zang en de presentatie van de Arabische cultuur, streeft het ernaar vooroordelen te doorbreken, het imago van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld ten goede te veranderen en het samenleven en de positie van vrouwen met een Arabische achtergrond in België te verbeteren. Meer specifiek streven wij ernaar de koorleden, en vooral de vrouwen zelf, aan te moedigen een actieve rol in de samenleving te spelen als aanjagers van de interculturele dialoog en de verandering van mentaliteit jegens hen; hen aan te sporen hun cultuur over te brengen, ook in hun eigen gemeenschap; kunst als emancipatiemiddel en bron van welzijn te bevorderen; hen de gelegenheid te geven voor meer participatie en contacten tussen burgers van beide seksen; en hun zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde te versterken door openbare concerten, door uitstapjes buiten de eigen wijken en ontmoetingen met anderen. Geïnteresseerd? Iedereen is welkom.

Alicia Arbid
Meer info via www.awsa.be of via www.facebook.com/awsabe

Samenleving & Politiek, Jaargang 23, 2016, nr. 2 (februari), pagina 53 tot 54

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.