Abonneer Log in

ToekomstATELIERdelAvenir

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 23, 2016, nr. 7 (september), pagina 63 tot 64 en pagina 73

De tweetalige vzw ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) biedt aanvullend, motivatiegericht en maatschappij-oriënterend zaterdagonderwijs aan honderden kinderen tussen 10 en 14 jaar uit Brusselse socio-economische aandachtswijken, zoals Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek en Anderlecht. De docenten in de klas verschillen van week tot week: het zijn stuk voor stuk mensen die gepassioneerd zijn door hun beroep en deze passie graag delen met de kinderen van TADA. Elke groep kinderen krijgt wekelijks gemiddeld 4 gastdocenten op bezoek - op jaarbasis gaat het om meer dan 500 vrijwilligers die aan dit project meewerken.

De geografische focus van TADA in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is natuurlijk geen toeval. De nood is er enorm. Ongeveer 1 kind op de 5 verlaat vroegtijdig de school zonder diploma secundair onderwijs, ongeveer 30 procent van de -25 jarigen zit zonder baan en 1 kind op 3 wordt geboren in een gezin in armoede, terwijl het traditionele onderwijssysteem er onvoldoende in slaagt om als ‘lift’ uit de armoede te functioneren. Ouders en scholen uit sociaaleconomische aandachtswijken zien TADA dan ook als een welgekomen duw in de rug. Ze hebben onvoldoende tijd of middelen om kinderen te motiveren, hun horizontale vaardigheden te vergroten of hen kennis te laten maken met alle facetten van onze complexe, snel evoluerende maatschappij.
TADA is volledig complementair aan het traditionele onderwijs. Alle TADA-leerlingen gaan tijdens de weekdagen naar de traditionele school. TADA biedt ‘een steuntje in de rug’ aan scholen en ouders uit aandachtswijken. Op school leren kinderen voornamelijk uit boeken; ze leren er vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen. TADA doet iets anders. Bij TADA ontdekken kinderen de maatschappij en zichzelf via vakken als ‘recht, geneeskunde en ondernemen’ voor kinderen.

‘OMDAT HET GOED IS VOOR LATER’

‘Omdat het goed is voor later’. Met dit advies zetten we kinderen aan hun huiswerk. Maar voor een kind van 10 jaar is ‘later’ nog best veraf. En wat is dat dan juist, ‘later’? De mogelijkheden lijken wel eindeloos. Of zijn soms net heel beperkt. Maatschappelijk kwetsbare kinderen voelen dit ‘gebrek aan inzicht in later’ het hardst. Zij hebben vaak weinig mensen om zich heen waaraan ze hun vragen ‘over nu en later’ kunnen stellen. TADA wil de deur ‘naar later’ voor deze kinderen op een kier zetten door ze te laten proeven van alle facetten van de maatschappij via lessen in ‘ervaringsleren’ op zaterdag.

Elke zaterdag van het schooljaar - gedurende drie schooljaren - krijgen de TADA-leerlingen plezante praktijkles van bevlogen professionals uit allerlei domeinen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld van ondernemers, ingenieurs, koks of journalisten. Via deze ervaringslessen en ontmoetingen met rolmodellen moedigt TADA deze maatschappelijk kwetsbare kinderen aan om de wereld/zichzelf te ontdekken en gemotiveerd te zijn. Enkele bekende koppen namen al vol goesting deel: Martine Tanghe en Françoise Wallemacque (vak journalistiek), Emir Kir en Guy Verhofstadt (vak politiek), Adil El Arbi en Benoît Mariage (vak cinema). Bij TADA ontmoeten twee werelden elkaar: de wereld van volwassenen die hun professionele dromen verwezenlijkt hebben én de wereld van kinderen die op het eerste gezicht weinig kansen hebben om dat te doen. De twee gaan samen aan het werk, leren elkaar kennen, leren van elkaar. Ogen gaan open, geesten verrijken.

TADA-KIDS

TADA’s ambities in Brussel zijn groot. Graag wil TADA tegen 2020 meerdere antennes lanceren in de meest uitgedaagde aandachtswijken van Brussel om zo gauw mogelijk de kaap van minstens 1000 jonge, Brusselse koppen te bereiken: kinderen die het driejarige traject uitlopen én TADA-alumni ondersteund via een vervolgtraject.

Want TADA-kids zijn bijzonder. Deze tieners engageren zich vrijwillig om drie schooljaren lang elke zaterdag ‘weekendschoolles’ te volgen. Ze doen dit met volle goesting. Ze willen de samenleving en de professionele wereld ‘van de grote mensen’ maar al te graag ontdekken.

Wat is de impact van TADA op haar deelnemers? Dit is een vaak gestelde en pertinente vraag. Een éénduidig antwoord bestaat niet, zo blijkt. TADA’s ‘multiple layer approach’ wordt unaniem als positief ervaren, maar het positieve effect uit zich klaarblijkelijk op verschillende manieren.

Sommige TADA-leerlingen gaan dankzij TADA bijvoorbeeld beter hun best doen op de gewone school, omdat ze de relevantie van leren en ‘zich inzetten voor later’ sinds TADA beter begrijpen en appreciëren. Het is ook logisch dat kinderen dankzij TADA méér weten over de maatschappij en zichzelf: elke zaterdag opnieuw motiveert TADA hen om onze maatschappij, arbeidsmarkt én de eigen persoon - de eigen talenten en interesses - te ontdekken, en dit maar liefst drie schooljaren lang.

Vaak horen we ook dat TADA-leerlingen zich toleranter opstellen ten opzichte van ‘de andere’ of in vergelijking met hun leeftijdsgenoten enthousiaster in het leven staan, met méér initiatiefzin ook, met kritischere denk- en doorzettingsvermogen of méér zelfvertrouwen en zelfkennis. Ze worden, met andere woorden, ‘empowered’.

Sofie Foets
Stichtster vzw ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)
www.toekomstatelierdelavenir.be

Samenleving & Politiek, Jaargang 23, 2016, nr. 7 (september), pagina 63 tot 64 en pagina 73

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.