Abonneer Log in

Denktank Minerva

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 23, 2016, nr. 10 (december), pagina 35 tot 37

Op 12 december vond de publieke lancering plaats van een nieuwe denktank: denktank Minerva. De denktank wil een progressieve stem laten weerklinken in het maatschappelijk debat. In zijn werking wordt denktank Minerva gedreven door gelijkheid, solidariteit, democratie, vrijheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

WAAROM EEN PROGRESSIEVE DENKTANK BELANGRIJK IS

Na de financieel-economische crisis die uitbrak in 2007-2008, werd vaak de vraag gesteld waarom het zo moeilijk was voor progressieve krachten om vooruitgang te boeken. Een crisis in het hart van het gemondialiseerde, gefinancialiseerde kapitalisme, zou dat geen katalysator moeten zijn voor bewegingen die kritisch zijn voor de huidige sociaaleconomische constellatie?

Er waren ongetwijfeld vele redenen, maar één van de redenen was dat het rechtse sociaaleconomisch denken het maatschappelijk debat gedurende verschillende decennia gedomineerd heeft. De rol van een netwerk van rechtse denktanks in het verspreiden en dominant maken van een neoliberale ideologie is door verschillende auteurs en academici goed gedocumenteerd. Van de Mont Pelerin Society over de American Enterprise Institute tot de Heritage Foundation, allemaal waren ze belangrijk in het tot stand komen van een neoliberale ‘common sense’.

Daartegenover zijn er veel minder progressieve denktanks. Eén van de redenen is natuurlijk dat zo’n denktank financiële middelen vergt. Het bedrijfsleven en vermogende individuen hebben veel meer mogelijkheden om denktanks te financieren, en ze zijn vaak bereid om al dan niet transparant die steun te leveren. Voor een progressieve denktank is het veel moeilijker om financieringsbronnen te vinden. Daarom is de oprichting van denktank Minerva een mijlpaal: de progressieve denktank, gefinancierd door diverse middenveldorganisaties, is een nieuwe speler op het terrein der botsende ideeën.

DE DOELSTELLINGEN

De hoofddoelstelling van denktank Minerva is om een ander, progressief geluid te laten weerklinken in de mainstream media, en zo het maatschappelijk debat, de publieke opinie, en de belangrijkste opiniemakers te beïnvloeden. Dat doet denktank Minerva via drie fundamentele taken: (1) communiceren (zowel via agendasetting als door snel in te spelen op actuele gebeurtenissen); (2) coördineren (tussen de eigen redactie en een breed netwerk van progressieve academici en andere experts); en (3) innoveren (via vernieuwende papers en voorstellen).

De thema’s waarover Minerva zich zal buigen zijn vrij breed: van arbeidsduurvermindering en duurzaamheid over rechtvaardige fiscaliteit en handelsverdragen via flexibele arbeid tot openbare diensten, van diversiteit en betaalbare huisvesting over een goede gezondheidszorg en een alternatief mobiliteitsbeleid tot een sociaal Europa. Bij al die thema’s is de bedoeling tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds wijzen op het bestaan van concrete, haalbare en wenselijke alternatieven.

DE STRUCTUUR

De inhoudelijke lijn van denktank Minerva wordt via regelmatige bijeenkomsten bepaald door de redactie, een groep bestaande uit kernleden en leden. Deze redactie is verantwoordelijk voor de studies en opiniestukken, en voor de inhoud van de website. Zij nodigt ook derden uit tot het schrijven van gastbijdrages. Er zijn twee wetenschappelijke medewerkers: Matthias Somers en Sacha Dierckx. De inhoudelijke autonomie van de redactie wordt gegarandeerd door een redactiestatuut, vergelijkbaar met het statuut van een krant of tijdschrift.

De redactie kan advies krijgen van en bijgestaan worden door de leden van de Wetenschappelijke Raad. Deze Raad bestaat uit progressieve academici, die de denktank kunnen ondersteunen binnen hun expertisedomein. De leden van deze Wetenschappelijke Raad zijn echter niet verantwoordelijk voor de standpunten ingenomen door de redactie.

Minerva is een vzw die onafhankelijk is, maar transparant over zijn middelen wil communiceren. De stichtende leden van Minerva vzw zijn, in alfabetische volgorde: 11.11.11 vzw, ABVV, ACV, Bond Beter Leefmilieu, de feitelijke vereniging Poliargus en de Stichting Gerrit Kreveld. Toegetreden leden zijn, in alfabetische volgorde: ACLVB, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten en Stichting P&V. Deze leden vormen de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw. De leden zijn niet verantwoordelijk voor de standpunten van denktank Minerva.

WAAR KAN U ONS VINDEN?

Hopelijk zal u in de toekomst vaak leden en opinies van denktank Minerva terugvinden in de mainstream media. U kan echter ook alle opinies en studies lezen op onze website, www.denktankminerva.be. Verder zijn we op de belangrijkste sociale media aanwezig, met een pagina van denktank Minerva op Facebook, op Twitter met handle @DenktankMinerva, en ook op instagram en YouTube kan u de ontwikkelingen rond de denktank volgen. Aarzel niet om opinies die u interessant of prikkelend vindt, verder te verspreiden. Ook dat is immers een belangrijk deel van de ideeënstrijd: zorgen dat progressieve ideeën bij zo veel mogelijk mensen terechtkomen.

Sacha Dierckx
Wetenschappelijk medewerker denktank Minerva

Samenleving & Politiek, Jaargang 23, 2016, nr. 10 (december), pagina 35 tot 37

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.