Log in

Rules for Revolutionaries

Rules for Revolutionaries

Becky Bond, Zack Exley
Chelsea Green Publishing, Claremont, 2016

Becky Bond en Zack Exley, beiden senior advisers voor de presidentscampagne van Bernie Sanders, vertaalden het onwaarschijnlijke succes van de sociaaldemocraat in 22 rules for revolutionaries. Hoe word je een politieke factor van belang wanneer het establishment met z'n dollars niet aan je kant staat?

Anderhalf jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen leek het erop dat Hillary Clinton met de vingers in de neus de opvolger van Barack Obama zou worden. Het idee dat Donald Trump een kans maakte, werd weggelachen. Bernie Sanders was een sympathieke protestkandidaat, maar ook niet meer dan een electorale dwerg zonder enige rol van betekenis.

Bernie...

Samenleving en politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 1 (januari), pagina 72 tot 75