Log in

Ik brul, dus ik ben

Ik brul, dus ik ben

Peter Wierenga
Boom Uitgevers, Amsterdam, 2017

In zijn boek geeft classicus en journalist Peter Wierenga een overzicht van verschillende interviews die hij afnam van enkele experten omtrent het thema populisme. Afgezien van het merkwaardige genre heeft dit boek ook een bijzonder uitgangspunt: in plaats van de focus te leggen op de beschrijving van wat populisme inhoudt vanuit een objectief wetenschappelijk perspectief, laat Wierenga - zo stelt hij in de inleiding - de elite, waartegen het populisme zich verzet, aan het woord.

Het boek is opgebouwd uit 6 hoofdstukken waarbij het eerste hoofdstuk een korte inleiding is, de volgende vier hoofdstukken het populisme verkennen binnen verschillende geografische...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 2 (februari), pagina 82 tot 84