Log in

Mobiliteitsbudget versus c(r)ash for car

De cash for car-regeling is een instrument van loonoptimalisering onder het mom van 'mobiliteit'.

De bedrijfswagen, of de salariswagen, vormt voor veel werknemers een belangrijk onderdeel van hun loon. Maar is het niet hoog tijd om dit systeem te herzien? Brussel en Antwerpen staan in de top 12 van Europese steden met de meeste files, Belgen brengen het equivalent van 8 werkdagen per jaar door in de file en de luchtverontreiniging veroorzaakt volgens het WHO 12.000 overlijdens per jaar.

Laten we de toepassing van dit soort loon, en het gebruik van de bedrijfswagen, minder aanmoedigen en een paradigmaverschuiving doorvoeren, zonder afbreuk te doen aan de tegenwaarde die dezelfde moet zijn voor de werknemer.

In...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 2 (februari), pagina 76 tot 77