Log in

Fedasil bouwt! Maar hoe?

'Wil u terugkeren naar uw land? Vrijwillige terugkeer kan u daarbij helpen!' Het is een veelvuldig uitgehangen poster die meteen in het oog springt bij mijn bezoeken aan Belgische asielzoekerscentra. De idee dat het een plausibele optie is voor vluchtelingen om plots terug te keren naar het land dat ze net ontvlucht zijn, is het soort politiek gedachtegoed dat grotendeels verantwoordelijk kan worden gesteld voor het gebrek aan een architecturale visie van Fedasil. Een doordacht ontwerp van asielzoekerscentra zou nochtans een win-winsituatie opleveren: het zou niet enkel het welzijn van nieuwkomers, maar ook de verdere positieve ontwikkeling van onze superdiverse samenleving in grote mate ten goede komen.

DE CRISIS ONTWERPT

Sinds er voor de eerste keer een institutionele collectieve opvanginfrastructuur voor asielzoekers werd voorzien in 1986, kreeg België te kampen met de ene na de andere vluchtelingencrisis. Hoewel het CGVS (Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen) continu de politi­­eke situaties in kritieke landen opvolgde, ging de overheid telkens pas over tot een plan voor de huisvesting van asielzoekers wanneer de groep gevluchte mensen al stond aan te schuiven voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Het gevolg is dat er telkens aan recordtempo opvangplaatsen moesten worden voorzien, wat leidde tot ondoordacht, snel en ad-hochandelen. En sterker nog: zo'n...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 3 (maart), pagina 28 tot 33