Log in

Facebook en Google zien U, hier vloekt men niet!

Op 25 mei ging de GDPR, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, twee jaar na haar goedkeuring van kracht. De voorbije maanden kon je zowat elke dag luisteren naar een of andere consultant die de bedrijven verwittigde voor al het onheil dat hen te wachten stond als ze niet in orde waren. Alleen zijn na die twee jaar noch de federale, noch de Vlaamse overheid klaar met de structuren die de regels moeten doen naleven. Nochtans is de bescherming van uw privacy echt wel zeer belangrijk. En met alle technologische ontwikkelingen en de bijhorende business morgen nog veel meer dan vandaag.

U wil het tegen niemand vertellen, maar we kunnen snel te weten komen hoeveel U verdient, voor wie U stemde en met welke vrouw/man waarmee U niet getrouwd bent seks had. Nu zijn zelfs die gegevens ook niet echt geheim voor wie wat kan Googlen, en dan heb ik het niet louter over hackers.

Privacy wordt dan weer door veel managers in bedrijven en overheden op dezelfde manier aangevoeld als een snelheidsbeperking. Niemand durft er openlijk tegen zijn, maar ze vinden die privacywetgeving toch een belemmering om eens lekker voluit te gaan in hun innovatieve plannen.

De bescherming tegen Big...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 5 (mei), pagina 45 tot 50