Log in

Het rapport van Maggie De Block

De gezondheidszorg is een ingewikkeld kluwen. Als je aan een draadje trekt, komt geheid een ander draadje los, of erger, geraak je volledig in de knoop. Federaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) weet er na 4 jaar beleid alles van; ze moet oppassen dat ze binnen een jaar niet eindigt met allemaal losse eindjes.

Bij zijn toespraak ter gelegenheid van zijn pensionering verwoordde Riziv-topman Ri de Ridder het onlangs treffend als volgt. 'Onze ziekteverzekering is een voorbeeld van een zeer complex systeem met tal van interacties. In feite weten we zeer goed dat het huidig systeem moet veranderen en wat de hoofdlijnen daarvan moeten zijn. We blijven bijvoorbeeld kampen met overmedicalisering, overlapping en fragmentering die het realiseren van broodnodige populatie- en patiënt georiënteerde geïntegreerde zorg over de grenzen van welzijn en gezondheid en van eerste en tweede lijn heen in de weg staan.'

En inderdaad, over de grote lijnen en in woorden bestaat veel...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 6 (juni), pagina 4 tot 9