Log in

Fact check. ‘De sociaaldemocratie ligt KO’

Er is geen sprake van algemene instorting als blauwdruk voor de ganse sociaaldemocratie.

De sociaaldemocratie maakte van West-Europa met haar welvaartsstaten – relatief gezien – een paradijs op aarde. Ondanks dat succes is het niet de 'gezelligste' tijd voor de traditionele partijen van deze ideologie. De verkiezingsnederlagen in Frankrijk en Nederland hakken er stevig in. Hele spreekkoren kondigen ondertussen 'de ondergang van de sociaaldemocratie' aan, een politieke evergreen populair sinds de jaren 1970. Een overzicht van de actuele electorale positie van deze partijen geeft echter een gevarieerd beeld dat niet aansluit bij dit doembeeld.

Sociaaldemocratische partijen hebben de voorbije jaren immers niet allemaal terrein verloren, integendeel zelfs. In de drie Scandinavische EU-landen zijn...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 8 (oktober), pagina 44 tot 45