Log in

Listen Liberal

Listen Liberal

Thomas Frank
Scribe Publications, Londen, 2016

In zijn uitstekende boek Listen Liberal. Or, What Ever Happened to the Party of the People? betoogt de Amerikaanse historicus en journalist, Thomas Frank, dat de Democratische Partij de laatste decennia is geëvolueerd naar de partij van de 'professionele klasse' en hoogopgeleide tweeverdieners, vooral aan de oost- en westkust, die weinig last hebben van de economische harde tijden. De partij is de arbeidersklasse, de 'blue-collar worker', vergeten. Deze verschuiving naar de rechterzijde mondde in 2016 uit in een expliciete electorale strategie. Senator Chuck Schumer, één van de belangrijkste Democratische leiders, zei dat de Democraten 'voor elke verloren arbeider uit Western...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 8 (oktober), pagina 72 tot 74