Log in

Frames, formats en selfies

Frames, formats en selfies

Jan Blommaert
epo, Antwerpen 2018

We zijn geneigd de onlinewereld als niet echt op te vatten, als louter virtueel. Maar ook de onlinewereld geeft vorm aan het sociale leven en beïnvloedt de offlinewereld. We bevinden ons op een snijpunt van die twee.

De online-infrastructuur heeft een enorme nieuwe ruimte geschapen, waarbinnen zowel oude als nieuwe normen gelden. Heel wat gedrag wordt in 'formats' gegoten, een kader van wat als normaal gedrag geldt. Dit kan merkwaardig uniform en verspreid zijn over de hele wereld en dat stelt vragen bij ons uniek, creatief en autonoom zijn. Het web heeft eigen gemeenschappen geschapen, die grotendeels onzichtbaar blijven en...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 9 (november), pagina 74 tot 76