Log in

Deep Equality in an Era of Religious Diversity

Deep Equality in an Era of Religious Diversity

Beaman Lori
Oxford, Oxford University Press, 2017

Voor wie de mediaberichtgeving volgt, het politieke discours aanhoort en academische publicaties ter hand neemt, is het duidelijk: religie lijkt vandaag dé maatschappelijke splijtzwam te zijn. Het is precies tegen deze algemeen aanvaarde opvatting dat Lori Beaman zich in haar boek verzet. Volgens haar levert religie in het alledaagse leven nauwelijks problemen op en is religieus getint verschil vaak iets dat er helemaal niet toe doet (het is een 'non event'). Dat zorgt voor een interessante paradox: hoewel de genoemde consensus vooral het conflictvolle aspect accentueert, is er (althans volgens de auteur) in het werkelijke leven veel minder conflict en...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 73 tot 76