Log in

No society

No society

Christophe Guilluy
Parijs, Flammarion, 2018

De manifestaties van de gele hesjes waren niet echt voorspeld door Christophe Guilluy, maar na het lezen van zijn boek lijkt het logisch dat er een dergelijk verzet zou komen van onderuit. In het boek No society maakt de auteur een scherpe analyse van wat hij de teloorgang van de middenklasse noemt. Hij doet dat in drie duidelijke hoofdstukken.

In hoofdstuk 1, met als titel 'Op de ruïnes van de middenklasse heeft een wereld van de buitenwijken zich opgericht', maakt Guilluy een duidelijk onderbouwde analyse met als uitgangspunt dat de middenklasse, 50 à 70% van de bevolking, verdwijnt.

Diverse aspecten...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 68 tot 69