Log in

De waarde van alles

De waarde van alles

Mariana Mazzucato
Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2019

'Het concept van waarde moet zijn geëigende plek in het middelpunt van het economisch denken terugkrijgen. Meer stimulerend werk, minder vervuiling, betere zorg, gelijkmatiger beloningen – wat voor economie willen we? Wanneer we een antwoord krijgen op die vraag, kunnen we besluiten hoe we onze economische activiteiten gaan organiseren. (..) Mijn doel met het boek is een nieuw debat op gang te brengen, waarbij waarde weer in het middelpunt van economische argumenten staat.' Zo besluit Mariana Mazzucato haar boek De waarde van alles. De directeur van het Londense Institute for Innovation and Public Purpose geeft daarmee de indruk dat er...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 2 (februari), pagina 79 tot 82