Log in

Hedendaagse antiverlichting

Hedendaagse antiverlichting

Ico Maly
Ico Maly - epo, Berchem, 2018

Ico Maly schreef met Hedendaagse antiverlichting een prikkelend essay waarin hij een ogenschijnlijke tegenstelling verklaart. In deze tijden van digitalisering en artificiële intelligentie verwijzen onze politici vaak naar een stroming die driehonderd jaar geleden alles veranderde: de verlichting. Die dient in discussies als benchmark voor hoe onze samenleving zou moeten zijn vormgegeven of als argument om aan te tonen dat sommige voorstellen niet passen in een hedendaagse maatschappij met respect voor vrijheid en universele mensenrechten.

Maly ontrafelt echter hun redeneringen. Hij toont hoe deze politici eigenlijk antiverlichtingsdenkers zijn gezien ze net de aanval op de democratie en de mensenrechten hebben...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 2 (februari), pagina 76 tot 78