Log in

Oproerkraaiers worden in stilte geboren

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 74 tot 76

Oproerkraaiers worden in stilte geboren

Jozefien Daelemans, Matthias Somers, Yousra Benfquih, Hendrik Vos, Caroline Copers, Herman Balthazar, Alicja Gescinska, Jinnih Beels
Curieus, Brussel, 2018

In 1939 schreef Camille Huysmans in de Volksgazet 14 brieven, die na de oorlog gepubliceerd werden in een boekje Brieven aan een jongen socialist. Hij had het over verschillende thema’s, die ook vandaag nog actueel zijn. Curieus, een organisatie die zichzelf een progressieve culturele inspiratiefabriek noemt, haalde er een achttal citaten uit en legde die voor aan evenveel mensen uit heel diverse hoek. Ze werden gevraagd om een antwoord te formuleren voor de jongeren van vandaag. Ze werden uitgegeven in een boekje, dat spijtig genoeg moeilijk leesbaar is omwille van de kleuren die op alle pagina’s gesmeerd zijn. Het is...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 74 tot 76