Log in

Dijk van Europa

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 4 (april), pagina 74 tot 76

Paul Tang zet de Nederlandse sociaaldemocratie op de juiste weg, maar het einde van de rit is nog niet in zicht.

Dijk van Europa

Paul Tang
Atlas Contact, Amsterdam, 2019

Dijk van Europa is een intrigerende titel voor een boek. Een dijk is in de letterlijke betekenis van het woord een dam, een bescherming tegen de vloed. Maar meer metaforisch heeft het ook de connotatie van 'waardevol' of 'excellent', als in 'heeft Paul Tang een dijk van een boek geschreven?'. Dijk van Europa speelt op die dubbele betekenis. Enerzijds argumenteert het dat de EU een prominentere rol moet spelen in het beschermen van haar bevolking tegen de tijdingen van de 21e eeuw (globalisering, individualisering, hulpeloosheid), maar anderzijds bepleit het ook de intrinsieke waarde van het idee 'Europa', haar waarden en...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 4 (april), pagina 74 tot 76