Abonneer Log in

De onsterfelijke onderneming

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 5 (mei), pagina 85 tot 87

Fons Van Dyck levert een prachtig managementboek af. Ik hoop dat alle managers, ook die van de overheid, er gebruik van maken.

De onsterfelijke onderneming

Fons Van Dyck
Lannoo Campus, Tielt, 2019

Wat maakt het succes uit van een schijnbaar onsterfelijke onderneming als Apple? Wat leren we uit de mislukkingen, die Apple toch ook gekend heeft? Van Dyck probeert het antwoord te vinden door AGIL. Dit is een model dat de socioloog Talcott Parsons in de jaren 1950 ontwikkelde om na te gaan hoe sociale systemen, zoals godsdiensten, blijven bestaan. Van Dyck noemt dit een wetenschappelijk paradigma. Hij volgt heel uitvoerig de Apple-case, maar hij geeft ook verslag van gesprekken met een aantal belangrijke familiale ondernemers bij wie hij het paradigma aftoetst. Hij ontkracht nog een aantal mythes. Het is een managementboek,...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 5 (mei), pagina 85 tot 87