Log in

National Populism

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 6 (juni), pagina 66 tot 68

Roger Eatwell en Matthew Goodwin tonen onderbouwd aan dat de populistische kiezers met recht en rede kritisch zijn ten opzichte van politieke elites.

National Populism

Roger Eatwell, Matthew Goodwin
Pelican, Louisiana, 2018

Nu het populisme hoogtij viert, ook hier te lande, is het boek van Eatwell en Goodwin een absolute aanrader. Om meerdere redenen, maar vooral omdat de analyse van de drijfveren van de bevolking om voor die partijen te kiezen de kern uitmaakt van hun onderzoek.

Nationaal populisme legt de nadruk op de cultuur en de belangen van het volk, en beweert opnieuw een stem te zullen geven aan de gewone mensen, die zich tekortgedaan voelen door de heersende, afstandelijke elites. Populisme is dus meer dan een stijl, maar ook een ideologie. Zij het een 'smalle ideologie' die uit meerdere vaatjes...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 6 (juni), pagina 66 tot 68