Abonneer Log in

Rijkdom

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 7 (september), pagina 66 tot 68

Hoeveel rijkdom is nog verantwoord? Ingrid Robeyns schrijft een zeer toegankelijke opstap naar een debat dat we tot hiertoe inderdaad misschien te weinig hebben gevoerd.

Rijkdom.

Ingrid Robeyns
Prometheus, Amsterdam, 2019

Sinds Thomas Piketty zijn Le Capital au XXIe siècle in 2014 in het Engels is vertaald, is de discussie over kapitaalaccumulatie en toegenomen ongelijkheid weer helemaal terug. Het is in dat verband populair om de rijkdom en het kapitaalbezit van de 1 of 10% rijksten af te zetten tegenover wat de rest van de bevolking (maar) bezit. In België zou de rijkste 1% zo'n 12,7% van het vermogen bezitten, in Zweden is dat 20% en in de VS zelfs 30%. In België zou de rijkste 10% de helft van het vermogen bezitten. Velen – zeker ter linkerzijde – hebben de...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 7 (september), pagina 66 tot 68